Thông báo: Tuần 01/12 – 07/12/2019

 1. Ngày 23-11-2019, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo trên chuyến bay từ thủ đô Thái Lan đến thủ đô Nhật Bản, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã gửi điện tín đến Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và người dân Việt Nam. Kính gởi Ngài Nguyễn Phú Trọng – Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Nhân dịp bay ngang không phận Việt Nam trên đường đến Nhật Bản, tôi gởi đến ngài và người dân Việt Nam những lời chúc tốt đẹp nhất. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ hồng ân trên quý vị. Tôi cầu nguyện cho đất nước này được an bình và thịnh vượng. Giáo Hoàng Phanxicô.
 2. Tuần này có những ngày đầu tháng. Xin Anh Chị Em Thánh Hóa những ngày đầu tháng. Sau Thánh lễ chiều thứ sáu tuần này có Giờ Chầu Thánh Thể – Đền Tạ Thánh Tâm Chúa.
 3. Mời Hội Các Bà Mẹ Nguyệt Hội sau Thánh lễ chiều thứ bảy đầu tháng.
 4. Xin báo trước để Anh Chị Em chuẩn bị:

* Hiến Máu Nhân Đạo vào lúc 7h00 sáng Chúa Nhật 08/12/2019. Xin Cộng Đoàn tích cực tham gia.

* Tĩnh Tâm Mùa Vọng của giới trẻ và trưởng thành: Thánh lễ lúc 19h00 . Thứ ba 10/12/2019 . Thứ tư 11/12/2019 . Thứ năm 12/12/2019

* Thiếu Nhi Tĩnh Tâm Mùa Vọng trong Thánh lễ 7h30 Chúa Nhật 8/12/2019 và Chúa nhật 15/12/2019

LỊCH TUẦN 01/12 – 07/12/2019

 • Chúa nhật, 01/12: CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG.
 • Thứ hai, 02/12:
 • Thứ ba, 03/12: THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, LINH MỤC. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính.
 • Thứ tư, 04/12: Thánh Gioan Đamas, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh.
 • Thứ năm, 05/12: Thứ Năm đầu tháng.
 • Thứ sáu, 06/12: Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Nicôla, giám mục.
 • Thứ bảy, 07/12: Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng