Niềm tin đích thực

02/12 – Thứ Hai tuần 1 mùa vọng.
“Nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến trong nước trời”.

Lời Chúa: Mt 8, 5-11

Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một viên đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt và đau đớn lắm!” Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: “Tôi sẽ đến chữa nó”. Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi; tôi bảo người kia đến thì anh đến; tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!”

Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Tạ ơn Cha về ngày mới này. “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.”(Mt 8,5-11) “Niềm hy vọng giúp ta biết cách chịu đựng, thực hiện một kế hoạch và hy sinh chính mình. Con có thể hy sinh chính mình cho tương lai không, hay là chỉ sống cho hiện tại?” (ĐGH Phanxicô)
Hãy nhớ về những người bạn, các thành viên trong gia đình, và người thân đang gặp đau khổ. Hôm nay bạn có thể làm gì cho họ? Xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho họ, và cho các quốc gia biết đặt tương lai của trẻ em thành ưu tiên hàng đầu. Lạy Cha chúng con…
WITH JESUS IN THE MORNING
Give thanks to God for a new day. “Lord, my servant is lying at home paralyzed, suffering dreadfully” (Matthew 8:5-11). “Hope knows how to suffer to carry out a project and knows how to sacrifice. Are you capable of sacrificing yourself for the future or do you just want to live in the present?” (Pope Francis) Bring to your memory your friends, family and acquaintances who are suffering. What can you do today for them? Offer your day for them and for all countries to have the future of young people as a priority. Our Father…

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
“Mỗi cá nhân chúng ta cũng có những cám dỗ về sự thờ ơ vô cảm. Chúng ta đang bị bão hoà bởi những tin tức, hình ảnh dữ dội về đau khổ của biết bao người, nhưng cùng lúc chúng ta cũng cảm thấy bất lực vì không thể can thiệp. Liệu chúng ta có thể làm gì để tránh bị cuốn vào vòng xoáy của sự sợ hãi và bất lực này? Đầu tiên, chúng ta có thể cầu nguyện trong sự hiệp thông của Giáo Hội lữ hành và Giáo Hội trên trời. Chúng ta đừng bao giờ quên sức mạnh của nhiều người cùng cầu nguyện.” (ĐGH. Phanxicô)
Hãy dừng lại đôi phút để cầu nguyện và làm mới lại sự hy sinh của bạn dành cho những người đặc biệt đau khổ. Liệu bạn có thể làm điều gì để giúp họ vơi đi nỗi đau?
WITH JESUS DURING A DAY
“Also as individuals we have the temptation of indifference. We are saturated with tremendous news and images that tell us about human suffering and, at the same time, we feel our inability to intervene. What can we do to avoid being absorbed by this spiral of horror and helplessness? First, we can pray in the communion of the earthly and celestial Church. Let us not forget the strength of the prayer of so many people” (Pope Francis). Stop for a few minutes in prayer and renew your offering for specific people who are suffering. Is there anything you can do to relieve their suffering?
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Hãy dâng lên Chúa lời cảm tạ vì một ngày nữa đã qua. Trong suốt ngày hôm nay, Chúa Cha nói với trái tim bạn bằng những chi tiết bé nhỏ và Ngài muốn bạn lắng nghe Ngài. Bạn có nhận ra sự hiện diện của Chúa và đáp lại ra sao ? Bạn muốn cảm ơn Chúa vì hồng ân đặc biệt nào? Hay cần xin sự tha thứ cho những tình huống nào? Hãy ghi nốt lại những điều bạn khám phá, và ngày mai cần như thế nào để sống tốt hơn. Kính Mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Give thanks to God for another day. Throughout your day, the Father calls to your heart in the small details, and he wants you to listen to him. Did you recognize the presence of the Lord? How did you respond? Do you want to thank God for some particular grace? Is there any situation that you need to ask for forgiveness? Take note of what you discover and resolve to do better tomorrow. Hail Mary…