Lịch tĩnh tâm & giải tội Mùa Chay 2020

TĨNH TÂM MÙA CHAY:

Trong tâm tình Mùa Chay, để giúp cộng đoàn cùng nhìn lại bản thân để bước vào những ngày Tuần Thánh và Đại Lễ Phục Sinh được sốt sắng, giáo xứ Tân Định sẽ tổ chức các buổi tĩnh tâm theo thời gian như sau:

Người lớn Tĩnh tâm Mùa Chay:

  • Thời gian: Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Tư – Ngày 16,17 và 18/03/2020 lúc 19g00.
  • Giảng phòng: Cha Giuse ĐÀO NGUYÊN VŨ – VP HĐGMVN
    (Lưu ý: Vẫn có Thánh lễ lúc 17g30 như thường lệ).

Thiếu nhi Tĩnh tâm Mùa Chay:

  • Thời gian: Chúa Nhật III & IV Mùa Chay – Ngày 15 và 22/03/2020 lúc 07g30.
  • Giảng phòng: Cha sở Phaolô Nguyễn Quốc Hưng.

GIẢI TỘI MÙA CHAY 2020:

Giải tội các ngày trong tuần:

  • Sáng: 05g30 – Chiều: 17g00 đến 17g30

Giải tội thiếu nhi:

  • Sáng Chúa Nhật Lễ Lá 05/04/2020: từ 8g30 đến 9g45

Giải tội người lớn:

  • Thứ ba 31/03/2020: từ 18g00 đến 19g45 (có 20 cha giải tội)
  • Chúa Nhật Lễ Lá 05/04/2020: từ 17g30 đến 19g30

Lưu ý: Các cha không ngồi tòa thứ năm, thứ sáu, thứ bảy Tuần Thánh.