Chữa lành 2 người mù

06/12 – Thứ Sáu tuần 1 mùa vọng.
“Tin vào Chúa Giêsu, hai người mù được chữa lành”.

LỜI CHÚA: Mt 9, 27-31

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, có hai người mù chạy theo Chúa và kêu lớn tiếng rằng: “Hỡi Con vua Đavít, xin thương chúng tôi”.

Khi Chúa tới nhà, những người mù tiến lại gần Chúa. Chúa Giêsu phán bảo họ: “Các ngươi có tin rằng Ta có thể làm việc ấy không?” Họ thưa: “Lạy Thầy, có”. Bấy giờ Chúa sờ vào mắt họ và phán: “Các ngươi tin thế nào, thì hãy được như vậy”. Mắt họ liền mở ra, nhưng Chúa Giêsu truyền cho họ rằng: “Coi chừng, đừng cho ai biết”. Nhưng vừa ra đi, họ liền đồn tiếng Người trong khắp miền ấy.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Trong ngày thứ sáu đầu tháng hôm nay, chúng ta cử hành ngày Thế giới cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng. Noi gương lòng thương xót của Chúa Giê-su, chúng ta hãy cùng dâng ngày hôm nay, cầu nguyện cho các quốc gia, trong các chính sách của mình, biết dành ưu tiên cho tương lai của các trẻ nhỏ, nhất là những em đang gặp thử thách. Hôm nay, bằng phương tiện mạng xã hội, chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ ý cầu nguyện này. Lạy Cha chúng con…
WITH JESUS IN THE MORNING
On this first Friday of the month, we celebrate the World Day of Prayer for Pope’s Intentions. Offer everything you experience today that, following the example of the compassionate Heart of Jesus, every country take the measures necessary to prioritize the future of the very young, especially those who are suffering. Share this prayer intention on social media today. Our Father…

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Chúng ta là Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng, sẵn sàng để cầu nguyện và hoạt động để đáp lại những thách đố của Giáo Hội và của nhân loại; những thách thức mà Giáo Hội chuyển trao cho chúng ta thông qua Đức Giáo Hoàng. Phản tỉnh: “Với chúng ta, nỗi đau, chiến tranh mà rất nhiều người trẻ đang nếm trải không còn là điều ẩn danh hay một mẩu tin tức nữa, nhưng là một vấn đề có dáng hình và tên gọi đầy đủ.” (ĐGH Phanxicô)
WITH JESUS DURING A DAY
We are the Pope’s Worldwide Prayer Network, ready to pray and mobilize for the challenges of the Church and of humanity; challenges that the Church gives us through the Pope. Reflect now: “For us, the pain, the war that many young people experience, ceases to be anonymous, stops being a news story, but has a name and a face” (Pope Francis).
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Hãy cùng nhìn lại những hoạt động trong ngày hôm nay, những gì chúng ta đã trải nghiệm và khám phá được cách thức Thiên Chúa hoạt động nơi bản thân chúng ta. Chúng ta biết ơn vì điều gì? Ngày hôm nay chúng ta đã làm những gì? Những khoảnh khắc đó lắng đọng trong trái tim chúng ta điều gì? Trong những công việc, cuộc gặp gỡ và những lúc nghỉ ngơi hôm nay, liệu chúng ta đã cư xử với một tấm lòng rộng rãi và trao ban hay chưa? Hãy cùng nghĩ về những việc khác nhau mà mình muốn làm vào ngày mai. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Step back from today’s activities. Look at what you experienced and discover how God acted within you. For what are you grateful? What good did you do today? What did those moments leave in your heart? Have you acted with generosity and dedication in your tasks, meetings and breaks? Think about something you would like to do differently tomorrow. Hail Mary…