Kẻ chinh phục con người

03/09 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 22 thường niên. – Thánh Ghêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
“Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người”.

Lời Chúa: Lc 5, 1-11

Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Ghênêsarét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi Người ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng.

Vừa giảng xong, Người bảo ông Simon rằng: “Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá”. Ông Simon thưa Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới”. Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm.

Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và thưa Người rằng: “Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi”. Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được; cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng: “Đừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta”. Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

🌅CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌅

Con tạ ơn Cha vì thêm một ngày nữa có Cha ở bên con. Con cầu xin Cha giúp con nhìn thấy tất cả những gì Ngài làm cho con và những gì Ngài muốn nơi con trong từng khoảnh khắc. Xin cho con trở thành một môn đệ tích cực trong Vương quốc của Cha. Con dâng lên Cha ngày hôm nay theo ý cầu nguyện của ĐGH trong tháng này, và con cam kết chăm sóc các nguồn tài nguyên của hành tinh, phân phối công bằng, và làm những gì có thể trong khả năng của con. Lạy Cha chúng con…

🌅WITH JESUS IN THE MORNING🌅

I thank God for another day with him by my side. I ask the Lord for help to be able to see all that he does for me and what he wants from me in every moment. May I be an active disciple in your Kingdom. I offer God my day for Pope Francis’ intention for this month and I commit to taking care of the planet’s resources and their fair distribution, doing what I can that is within my reach. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

☀️CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY☀️

Phản tỉnh về Lời Chúa trong từng ngày sống giúp con thay đổi lối sống, lời nói và hành động của con đối với bản thân và người khác. Chúa Giê-su mời gọi con bước cùng với Người, để mở ra những khả năng mới trong con, và thoát ra khỏi vùng an toàn của mình. Xin cho Lời Chúa hôm nay thúc đẩy con thay đổi cuộc sống và đưa con đến gần Chúa hơn.

☀️WITH JESUS DURING A DAY☀️

Reflecting on the Word of God daily changes my way of being, speaking, and acting towards myself and others. Jesus invites me to walk with him, to open myself to new possibilities, and to get outside my comfort zone. May today’s Word encourage me to transform my life and bring me even closer to the Lord.

— ∞  +  ∞ —

🌃CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌃

Con nhắm mắt lại và hít thở thật sâu. Ngay lúc này con cảm thấy thế nào? Con cầu xin Chúa chỉ cho con thấy những điều nhỏ bé trong ngày. Những khoảnh khắc nào có ý nghĩa đối với con? Con dừng lại một chút để dâng lời tạ ơn và suy ngẫm về những chi tiết ấy. Con bắt đầu ngày mai bằng cách nhớ đến tình yêu mà con đã nhận được, để con có thể trao nó cho người khác. Kính mừng Maria…

🌃WITH JESUS IN THE NIGHT🌃

Close your eyes and take a deep breath. How do you feel in this moment? Ask Jesus to show you the little details of today. What moments were significant for you? Stop a moment to give thanks and meditate on those details. Begin tomorrow by remembering the love you have received, so that you can give it to others.

💒Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.💒