[Audio] Bài giảng Chúa Nhật 23 Thường Niên – Lễ 9h00

Bài giảng Chúa Nhật 23 Thường Niên, năm B của Lm. Giuse Nguyễn Văn Hương

Lễ 9h00 ngày 09/09/2018 tại nhà thờ Tân Định.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời