Đức cha Giám quản: Khai mạc năm thực tập mục vụ

WGPSG — “Anh em hãy nên ánh sáng cho trần gian, nên muối cho đời, để qua gương sống và tinh thần phục vụ của anh em, mọi người nhận biết Thiên Chúa yêu thương”.

Đó là lời nhắn nhủ các thầy phó tế của Đức cha Giám quản Giuse trong Thánh lễ khai mạc Năm thực tập mục vụ và nghi thức sai đi vào lúc 17g30 thứ Bảy, ngày 01/9/2018, tại giáo xứ Tân Định. Trước đó, Đức cha đã làm phép nhà nguyện và nhà mục vụ tại khu vực dãy mới phòng khám Thánh Tâm. Đây là 1 công trình thực hiện theo quyết định của Đức cha Giám quản Giuse, dùng làm nơi đào tạo các phó tế trong năm thực tập và các linh mục trẻ trong 5 năm đầu đời linh mục.

Nhà Nguyện ở lầu 3. Tại đây, Đức Giám quản đã làm phép nước và dùng nước ấy rảy chung quanh nhà nguyện và nhà mục vụ. Sau khi công bố Tin Mừng, Đức Giám quản đã chia sẻ ngắn gọn ý của Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc: chương trình đào tạo các linh mục sẽ thêm 2 bước: Bước phó tế: tất cả sẽ tập trung tại đây và được huấn luyện riêng. Bước 5 năm đầu đời linh mục: cũng về đây để được huấn luyện học hỏi thêm.

Sau nghi thức làm phép nhà mục vụ, Đức cha Giuse và 17 thầy phó tế đã di chuyển sang nhà thờ để dâng Thánh lễ khai mạc Năm thực tập mục vụ và cử hành nghi thức sai đi.

Tại nhà thờ, cha sở Phaolô đã mời cha Denis Phạm Bùi Vượng đọc quyết định về việc thành lập cơ sở đào tạo linh mục tại nhà thờ Tân Định. Trong đó có ý chính “Thiết lập cơ sở đào tạo linh mục của TGP tại Nhà Mục vụ giáo xứ Tân Định. Cơ sở này dành cho việc đào tạo các phó tế trong “Năm thực tập và các linh mục trẻ trong 5 năm đầu đời linh mục”.

Sau đó, cha sở đã đọc Bài sai của Đức Giám quản cử cha phó mới Gioan Baotixita Đỗ Quốc Vinh từ giáo xứ Bình An Thượng đến làm cha phó giáo xứ Tân Định và giới thiệu cha với cộng đoàn. Tiếp theo, anh Gioan Phêrô Nguyễn Hoài Lộc đại diện Hội đồng mục vụ giáo xứ lên cám ơn Đức cha Giám quản đã đến làm phép Nhà Mục vụ và quý cộng đoàn đã đến dự buổi khai mạc: “Phòng khám Đa khoa Thánh Tâm trước đây, là nơi khám chữa bệnh thể xác, nay được cải tạo thành nơi đào tạo thầy thuốc cho các linh hồn”. Bài cám ơn vừa dứt, các em thiếu nhi đã tỏa ra khắp nơi tặng hoa cho Đức cha, quý cha đồng tế và 17 thầy phó tế.

Trong bài giảng, Đức cha đã lướt sơ qua đoạn Tin Mừng CNTN 22: “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta”. Từ đó, Đức cha đã khen giáo xứ Tân Định đã phục vụ Thiên Chúa, phục vụ giáo hội bằng một hành động cụ thể: dâng hiến phân nửa Phòng Khám Đa khoa để biến thành Nhà Mục vụ, đào tạo các linh mục, chia sẻ một phần gánh nặng của việc đào tạo linh mục ở Chủng viện. Đây là 1 biến cố lịch sử trong TGP chúng ta; lần đầu tiên một giáo xứ được chọn để đưa vào lịch đào tạo các linh mục. Đức cha cũng giải thích thêm cho cộng đoàn hiểu rõ, theo chương trình đào tạo linh mục thì sau khi học ở Chủng viện xong, các thầy phó tế sẽ về đây để được đào tạo tiếp 1 năm. Riêng giai đoạn 5 năm đầu đời linh mục là một giai đoạn quan trọng. Nhiều người rút lui cũng trong giai đoạn này. Cũng giống như 5 năm đầu đời cuộc sống hôn nhân, nếu bể hay không cũng trong giai đoạn này. Hôm nay là ngày khai mạc Năm thực tập mục vụ cho 17 thầy phó tế và hơn 60 linh mục trẻ trong 5 năm đầu đời linh mục, xin Chúa chúc lành cho TGP chúng ta.

Nghi thức sai đi

Cuối lễ, trước khi cử hành nghi thức sai đi, Đức cha Giám quản đã hỏi 17 thầy phó tế:

– Anh em có sẵn sàng và mau mắn thi hành thừa tác vụ phó tế nơi các cộng đoàn mà Hội Thánh sai anh em đến? – Thưa sẵn sàng.

– Anh em có sẵn sàng quảng đại phục vụ mọi người nhất là những người nghèo khổ nơi cộng đoàn anh em được sai đến? – Thưa sẵn sàng.

Sau đó, Đức cha Giám quản đã lấy lửa từ nến Phục sinh và trao lại cho 17 thầy phó tế với lời nhắn nhủ: “Anh em hãy nhận ánh sáng Chúa Kitô chiếu soi hành trình phục vụ của anh em và anh em hãy nên ánh sáng cho trần gian, nên muối cho đời, để qua gương sống và tinh thần phục vụ của anh em, mọi người nhận biết Thiên Chúa yêu thương”.

Lễ xong, Đức cha Giám quản Giuse đã chụp hình lưu niệm chung với quý cha đồng tế, quý cha giáo Chủng viện và 17 thầy phó tế. Sau đó, cha chánh xứ Tân Định đã mời mọi người qua phòng tiệc nhà xứ mới để dự buổi tiệc chia sẻ niềm vui.

Bài: Hữu Lễ – Ảnh: Trần Văn & Bá Hạnh
Nguồn: TGP Sài Gòn