23/10 – Thứ Ba tuần 29 thường niên.
“Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức”.

Lời Chúa: Lc 12, 35-38

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, xếp chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy”.

  • Suy niệm:

Cuộc sống bị chi phối đủ điều, bởi lo lắng cơm áo, tiền tài, danh vọng và những thứ làm cho con người xao lãng hay quên đi cuộc sống vĩnh cửu. Người tỉnh thức là người ý thức rằng Chúa có thể đến bất cứ lúc nào, nên phải luôn sẵn sàng. Người tỉnh thức là người lo chu toàn bổn phận được trao phó. Tỉnh thức một đêm thì dễ nhưng đêm nào cũng phải tỉnh thức, quả là điều rất khó. Vì thế, cần cầu nguyện để luôn thức tỉnh trước tiếng Chúa gọi.

  • Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, xin cho gia đình chúng con biết yêu mến và sống theo Lời Chúa trong mọi hoàn cảnh, để bất cứ lúc nào Chúa đến, Chúa cũng thấy gia đình chúng con luôn tỉnh thức và cầm đèn sáng trong tay sẵn sàng đón Chúa.

Nguồn: Gia Đình cầu nguyện
với Lời Chúa hằng ngày