Ðền thờ, nơi gặp gỡ Chúa

23/11 – Thứ sáu tuần 33 thường niên.
“Các ngươi đã biến đền thờ Thiên Chúa thành sào huyệt trộm cướp”.

Lời Chúa: Lc 19, 45-48

Khi ấy, Chúa Giêsu vào đền thờ, Người liền xua đuổi các người buôn bán tại đó và phán bảo họ rằng: “Có lời chép rằng: Nhà Ta là nhà cầu nguyện, các ngươi đã biến thành sào huyệt trộm cướp”. Và hằng ngày Người giảng dạy trong Ðền thờ. Các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão trong dân tìm cách hại Người, nhưng họ không biết phải làm cách nào, vì dân chúng hết thảy đều chăm chú nghe Người.

  • Suy niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu đuổi những người buôn bán ra khỏi Đền thờ. Đền thờ là nhà cầu nguyện, nhưng những người lãnh đạo tôn giáo lúc đó đã biến Đền thờ thành cái chợ, thành nơi “buôn thần bán thánh”. Vì thế, Chúa Giêsu cương quyết thanh tẩy Đền thờ để Đền thờ thực sự là Nhà của Chúa, Nhà cầu nguyện. Tâm hồn chúng ta cũng là đền thờ của Thiên Chúa như Thánh Phaolô nói. Thế nhưng, tâm hồn tôi có thực sự là Nhà của Chúa không hay đã biến thành cái chợ suốt ngày ồn ào và dơ bẩn? Tâm hồn tôi có phải là nhà cầu nguyện không hay Thiên Chúa đã bị đẩy ra ngoài, và thay vào đó là đủ thứ toan tín tội lỗi.

  • Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin thanh tẩu tâm hồn chúng con, xin biến gia đình chúng con thành mái ấm của tình thương yêu, sống hết mình cho nhau, để xứng đáng là nhà của Chúa và nhà cầu nguyện.

Nguồn: Gia đình cầu nguyện
với Lời Chúa hằng ngày