Hoán cải nội tâm

06/03 – Thứ Tư LỄ TRO. – Giữ chay và kiêng thịt.
“Cha ngươi, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi”.

Lời Chúa: Mt 6, 1-6. 16-18

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các con mất công phúc nơi Cha các con là Đấng ở trên trời.

Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Các con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

“Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con rằng: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

“Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha giàu lòng thương xót, xin giúp con khởi đầu hành trình của Mùa Chay Thánh năm nay bằng việc đến thật gần với trái tim Cha, lắng nghe tiếng Cha và mở rộng vòng tay với những ai đang cần đến con. Con xin dâng lên Cha ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Merciful Father, help me to begin this journey of Lent close to your Heart, listening to your Word, and open to those in need. I offer this day for the intention of Pope Francis for this month. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Thiên Chúa, trong sự quan phòng của Ngài, hằng năm ban cho chúng ta Mùa Chay như một cơ hội để chúng ta quay trở về với Ngài trọn cả con tim và trong mọi khía cạnh của đời sống chúng ta.” (ĐGH. Phanxicô) Lạy Chúa, xin cho Mùa Chay năm nay trở thành thời gian đổi mới đời sống thiêng liêng của con.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“God in his providence offers us the season of Lent each year as a chance to return to Him with all our hearts and in every aspect of our lives.” (Pope Francis) May this Lent be a time of spiritual renewal in my life.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi màn đêm tràn về, con hồi tâm nhìn lại lương tâm mình. Liệu có khi nào con chối từ cơ hội trở nên ánh sáng cho người khác không? Con có trốn tránh ai đó, và chẳng muốn làm một việc bác ái cho họ chăng? Xin tha thứ cho con, Chúa ơi. Trái tim con cần Ngài, cần tình yêu bao la của Ngài để dạy cho con biết cách yêu thương tha nhân mà không mong chờ đáp lại. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As the night sky rises, I examine my conscience. Were there any times when I refused to be a light to others? Did I avoid certain people, not wanting to be charitable? Forgive me, Lord. My heart needs you and your boundless love to teach me how to give oneself to others without reserve. Hail Mary