Theo Chúa Giêsu

07/03 – Thứ Năm sau lễ Tro.
“Ai bỏ mạng sống mình vì Ta, sẽ được sống”.

Lời Chúa: Lc 9, 22-25

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Con Người phải đau khổ nhiều, bị các vị Kỳ lão, các Thượng tế, và các Luật sĩ khai trừ và giết chết, nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại”.

Chúa nói với mọi người rằng: “Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Vì chưng, ai muốn giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống vì Ta, sẽ được sống. Vậy nếu con người được lời lãi cả thế gian, mà phải thiệt mất mạng sống, thì được ích gì?”

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Cha trên trời của con ơi, khi xưa Cha đã sai các môn đệ ra đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Cha đã sai họ đi như chiên con đi vào giữa bầy sói, và việc sai đi này nhiều lúc đã khiến các Ki-tô hữu phải chịu bách hại vì đức tin của họ. Lạy Cha, vì thế, con xin dâng ngày sống của con hôm nay để cầu nguyện cho các cộng đoàn Ki-tô hữu, cách riêng là những ai đang bị bách hại, để họ cảm nhận được rằng họ đang sát gần bên Chúa Ki-tô và xin cho các quyền lợi của họ luôn được tôn trọng. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, the Lord sends his disciples to proclaim the Gospel to all the peoples of the earth. He sends them as lambs in the midst of wolves and this sometimes causes Christians to be persecuted for their faith. For these your children, Lord, I offer you my day that Christian communities, especially those who are persecuted, feel that they are close to Christ and have their rights respected. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Trong Bí Tích Hoà Giải, chúng ta tìm được con đường quay trở về với Thiên Chúa, và tái khám phá lại ý nghĩa của cuộc sống.” (ĐGH Phanxicô) Nhờ bàn tay giàu lòng thương xót của Ngài, lạy Chúa, xin dẫn chúng con trở về với Ngài.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“In the Sacrament of Reconciliation we find our way back to the Lord, and rediscover the meaning of life.” (Pope Francis) Lead me, Lord, back to you through your merciful hands.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào lúc cuối ngày, lạy Chúa, con gẫm suy về sự hiện diện của Ngài. Con có trung thành với Chúa trong suy nghĩ, lời nói và việc làm của con không? Xin Chúa chữa lành trái tim con, và gợi lên trong con lòng yêu mến giới răn của Ngài. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, Lord, I contemplate your presence. Was I faithful to you in my thoughts, words and deeds? Heal my heart, Lord, and infuse in me a love of your law. Hail Mary