Ðường về quê trời

17/05 – Thứ Sáu tuần 4 Phục Sinh.
“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”.

Lời Chúa: Ga 14, 1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi”.

Ông Tôma thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?”

Chúa Giêsu đáp: “Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, Cha là Đường là Sự thật và là Sự sống. Con xin dâng lên Cha mọi khoảnh khắc của ngày sống hôm nay để cầu nguyện cho các dân tộc ở Châu Phi, thông qua cam kết của Hội Thánh, họ sẽ biết hiệp nhất và tìm thấy niềm hy vọng. Kính Mừng Maria….

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, you are the Way, Truth and Life. I offer every moment of this day for the peoples of Africa so that, through the commitment of your Church, they will know unity and find hope. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi tình yêu ấy phá tan mọi sự lẻ loi và cô độc.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin cho con luôn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa bên con, đặc biệt là những khi con bơ vơ.

WITH JESUS DURING A DAY

“God loves us in a way that crushes all loneliness and isolation.” (Pope Francis) Lord, may I always feel your presence with me, especially when I am lonely.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi ngày hôm nay kết thúc, con suy ngẫm về lòng nhân từ của Chúa dành cho con. Lạy Chúa, Chúa đã hiến mạng sống mình vì con, nhưng con lại miễn cưỡng đáp trả lại tình yêu thương của Chúa. Trái tim con đã có mong muốn đáp trả lại tình yêu thương ấy, nhưng sự ích kỷ và mỏng dòn yếu đuối đã chiếm lấy trái tim con. Xin giữ con gần bên Chúa, xin chỉ dạy cho con biết kiên nhẫn và nâng con lên mỗi khi con vấp ngã. Xin Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa cho con. Kính Mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

As this day ends, I contemplate your goodness to me. You gave your life for me, Lord. I am often reluctant in returning this love to you. My heart has a desire to respond, but selfishness and fragility sometimes take over. Keep me close to you and teach me to be patient and to rise up every time I fall. May Mary, your mother, support me. Hail Mary

https://dongten.net/wp-content/uploads/2019/05/TDCN-17-05.jpg