Nhận ra dấu chỉ của Chúa

31/05 – Thứ Sáu tuần 6 Phục Sinh – Đức Maria thăm viếng bà Ê-li-sa-bét. Lễ kính.
“Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi?”

Lời Chúa: Lc 1, 39-56

Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Elisabeth. Và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng:

“Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, thì hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.

Và Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen rằng tôi có phước, vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa.

“Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa đã săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời”.

Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, trong ngày lễ tưởng niệm biến cố Đức Bà đi thăm viếng bà Isave. Con xin dâng lên Cha ngày sống hôm nay, nhờ bàn tay Mẹ chuyển cầu, con xin cầu nguyện cho Hội Thánh ở Giáo Hội Phi Châu, qua sự dấn thân của các tín hữu, trở nên hạt giống kiến tạo sự hiệp nhất giữa các dân tộc, và là dấu chỉ niềm hy vọng cho lục địa này. Kính Mừng Maria….

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, on this feast of the Visitation, I offer to you my day, through the hands of the Virgin Mary, that the Church in Africa, through the commitment of its members, may be the seed of unity among her peoples and a sign of hope for this continent. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Đâu là bí mật về vẻ đẹp của Mẹ Maria, ‘một vẻ đẹp hoàn hảo’? Đó không phải là vẻ đẹp bề ngoài hay là những điều Mẹ đã trải qua, nhưng là một trái tim luôn trọn vẹn hướng về Thiên Chúa.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Mẹ nhân lành, xin dạy con giữ một trái tim trong sạch khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, luôn sẵn lòng bước đến bên những người đang cần giúp đỡ.

WITH JESUS DURING A DAY

“What is the secret of Mary’s beauty, ‘tota pulchra’? Not appearances, or that which passes, but a heart totally centered on God.” (Pope Francis) Holy Mother, teach me how to keep my heart pure from all stain, always going out to help others in their needs.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào cuối ngày hôm nay, con xét lại lương tâm mình. Con có làm cho người khác được nhận biết Chúa không? Họ có nhìn thấy Chúa nơi con? Đôi khi con bị xao nhãng, bận rộn hay chìm đắm trong những lo âu, con quên mất sứ vụ của mình là trở nên nhân chứng của niềm vui và vẻ đẹp mà Chúa mang đến cho cuộc đời con. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con. Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin đồng hành cùng con trong lời nói cũng như việc làm, xin giúp con trở nên chứng nhân cho Tin Mừng Chúa. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I examine my conscience. Did I make you known to others today? Did they see you through me? Sometimes I am distracted, busy, or consumed by my worries and I forget that my mission is to witness to the joy and beauty that you have brought into my life. Forgive me, Lord. May the Virgin Mary, accompany me in all that I say or do, helping me to be a witness to the Gospel. Hail Mary