Xin Cha gìn giữ họ

05/06 – Thứ Tư tuần 7 Phục Sinh – Thánh Bôniphát, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
“Để chúng được nên một như Ta”.

Lời Chúa: Ga 17, 11b-19

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin hãy gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho Con, để chúng được nên một như Ta. Khi Con còn ở với chúng, Con đã gìn giữ chúng trong Cha. Con đã gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho Con, không một ai trong chúng bị mất, trừ ra con người hư vong, để lời Kinh Thánh được nên trọn. Bây giờ Con về cùng Cha, và Con nói những điều này khi Con còn dưới thế, để chúng được đầy sự vui mừng của Con trong lòng.

“Con đã ban lời Cha cho chúng, và thế gian đã ghét chúng, vì chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Con không xin Cha đem chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ chúng cho khỏi sự dữ. Chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin hãy thánh hoá chúng trong chân lý: lời Cha là chân lý. Cũng như Cha đã sai Con vào thế gian, thì Con cũng sai chúng vào thế gian. Và vì chúng, Con đã tự thánh hoá, để cả chúng cũng được thánh hoá trong chân lý”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, xin dạy bảo con rằng những ai biết cho đi sẽ được nhiều ơn ích hơn là nhận lại. Con xin dâng lên Cha mọi khoảnh khắc vui buồn của ngày hôm nay để cầu nguyện cho các linh mục, qua đời sống tiết độ và khiêm nhường mà liên kết chặt chẽ với những người nghèo khổ nhất. Lạy Cha chúng con ở trên trời

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, teach us that one is more blessed in giving than in receiving. I offer every moment of this day, every joy, every deed, every disappointment, that priests, through the modesty and humility of their lives, commit themselves actively to a solidarity with those who are most poor. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Lòng thương xót của Thiên Chúa trao ban sự sống cho nhân loại, làm cho con người có thể trỗi dậy từ cõi chết. Thiên Chúa luôn theo dõi chúng ta, luôn chờ đợi chúng ta với lòng thương xót của Ngài.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin lòng thương xót của Ngài giúp con biết thương xót tha nhân.

WITH JESUS DURING A DAY

“The mercy of God gives life to humanity, it raises him from the dead. The Lord is always watching us with mercy, always awaits us with mercy. “(Pope Francis) May your mercy, Lord, help me to have mercy on others.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, thế giới đầy những tin tức về xung đột luôn khiến con bận tâm lo lắng. Xin giúp con biết bình tâm đón nhận thông tin qua lăng kính của Chúa, để con thấy được cách Chúa an bài mọi sự cho vinh quang vĩ đại hơn của Ngài. Xin cho con biết làm theo ý Chúa mỗi ngày trong đời sống của con. Kính Mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, this world full of conflicting news often troubles me. Help me to sort through it all through your lens, seeing how you permit things to happen for your greater glory. May I seek to do your will each and every day of my life. Hail Mary