Kho tàng trên trời

21/06 – Thứ Sáu tuần 11 thường niên – Thánh Lu-y Gôndaga, tu sĩ. Lễ nhớ.
“Kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó”.

Lời Chúa: Mt 6, 19-23

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất: là nơi ten sét mối mọt sẽ làm hư nát, và trộm cướp sẽ đào ngạch lấy mất, nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời: là nơi không có ten sét, mối mọt không làm hư nát, trộm cướp không đào ngạch lấy mất: Vì kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó.

Con mắt là đèn soi cho thân xác con. Nếu mắt con trong sáng, thì toàn thân con được sáng. Nhưng nếu mắt con xấu kém, thì toàn thân con phải tối tăm.

Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm, thì chính sự tối tăm, sẽ ra tối tăm biết chừng nào?”

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, Cha mời gọi chúng con không tích trữ kho tàng ở thế gian này, nhưng tích trữ cho mình kho tàng trên Nước Trời. Xin dâng lên Cha cuộc sống của con để cầu nguyện cho các linh mục. Xin cho các ngài, qua đời sống tiết độ và khiêm nhường mà liên kết chặt chẽ với những người nghèo khổ nhất. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, you invite us not to accumulate treasures on this earth, but to accumulate treasures in heaven. I offer to you, Lord, my life, that priests, through the modesty and humility of their lives, commit themselves actively to a solidarity with those who are most poor. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Bất cứ điều gì chúng ta làm, hãy lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần thông qua những hành động thiết thực và những việc làm tốt lành.” (ĐGH Phanxicô). Lạy Chúa, xin cho đức tin của con được cụ thể hoá bằng những hành động cụ thể trong từng ngày sống của con.

WITH JESUS DURING A DAY

“Whatever we do, let us sustain the voice of the Holy Spirit through practical good deeds and actions.” (Pope Francis) Lord, may my faith be made concrete in my daily activities.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, khi mặt trời khuất bóng, con hướng lòng lên Ngài. Chúa ơi, tình Ngài yêu con, ôi tuyệt vời quá đỗi! Nghĩ suy này làm con thêm mạnh tin và biết ơn Ngài hơn nữa. Xin Chúa thương chữa lành trái tim con, và xin chỉ cho con con đường mà con phải bước đi. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As the sun begins to set, I look to you, Lord. How great is your love for us! This thought strengthens my trust in you and gives me much to be thankful for. Heal my heart, Lord, and show me the path that I must walk. Hail Mary,