Tình yêu thương xót

28/06 – Thứ Sáu tuần 12 thường niên – THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ TRỌNG. Ngày thế giới xin ơn thánh hoá các linh mục.
“Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc”.

Lời Chúa: Lc 15, 3-7

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các người biệt phái và luật sĩ dụ ngôn này rằng: “Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: ‘Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!’ Cũng vậy, Tôi bảo các ông: Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân lành, con cảm tạ Cha trong ngày kỉ niệm 175 năm thiết lập Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng (Tông Đồ Cầu Nguyện). Tạ ơn Cha vì những hồng ân Cha đã ban cho chúng con qua trái tim đầy tình yêu của Con yêu dấu Cha. Con xin dâng lên Cha cách đặc biệt ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Merciful Father, I thank you this day for the 175th anniversary of the Pope’s Worldwide Prayer Network (Apostleship of Prayer). I thank you for the gifts you have given us through the loving Heart of your Son. I offer this day in a particular way for the intentions of the Holy Father. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Lễ Thánh Tâm Chúa Giê su nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta trước: Ngài luôn mong chờ chúng ta, đón mời chúng ta đến với con tim và tình yêu của Ngài.” (ĐGH Phanxicô ). Lạy Trái tim Chúa Giê su, xin thúc đẩy chúng con biết đáp trả lại tình yêu của Chúa bằng việc mến yêu hết mọi người.

WITH JESUS DURING A DAY

“The Feast of the Sacred Heart reminds us that God loved us first: He is always waiting for us, welcoming us into his heart, into his love.” (Pope Francis) Heart of Jesus, may your love for me inspire me to love others in return.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Trong khoảnh khắc cuối ngày, con cảm ơn Chúa lần nữa vì hồng ân Chúa ban trên Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng. Xin trái tim Chúa bao bọc lấy Mạng lưới cầu nguyện và ban ân sủng dồi dào trên các thành viên, để chúng con có thể tiếp tục hợp nhất trong lời cầu nguyện trên khắp thế giới này. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I again thank you for the gift of the Pope’s Worldwide Prayer Network. Please keep it close to your heart and bestow rich blessings upon it, thatwe may continue to be united in prayer around the world. Hail Mary,