Chọn gọi 12 tông đồ

10/07 – Thứ Tư tuần 14 thường niên.
“Các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel”.

Lời Chúa: Mt 10, 1-7

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người lại, và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền.

Đây là tên của mười hai Tông đồ: Trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em của ông, Giacôbê con ông Giêbêđê và Gioan em của ông, Philipphê và Bartôlômêô, Tôma và Matthêu người thu thế, Giacôbê con ông Alphê và Tađêô, Simon nhiệt tâm và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người.

Chúa Giêsu đã sai mười hai vị này đi và truyền rằng: “Các con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người Samaria. Tốt hơn, các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. Các con hãy đi rao giảng rằng: ‘Nước Trời đã gần đến'”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con đến bên Cha khi con bắt đầu một ngày mới. Cha không thể và cũng không cảm thấy mệt mỏi khi gõ cửa trái tim của từng người chúng con, cho đến khi chúng con mở lòng và đón chào Ngài. Con xin dâng ngày hôm nay để hiệp thông với ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I turn to you as I begin this day. You cannot and do not get tired of knocking at our hearts, until, finally, we open and welcome you. I offer to you this day for the intention of Pope Francis for this month. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Con trở nên giống như người Samari tốt lành khi con nhận ra khuôn mặt của Đức Kitô nơi những người xung quanh con.” (ĐGH Phanxicô) Chúa ơi, xin dạy con biết nhìn thấy khuôn mặt của Ngài nơi tha nhân.

WITH JESUS DURING A DAY

“You too are like the Good Samaritan when you recognize the face of Christ in those near you.” (Pope Francis) Teach me, Lord, how to see your face in others.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi màn đêm vừa buông xuống, con chiêm ngắm Ngài, lạy Chúa. Con hồi tưởng lại ngày qua dưới ánh nhìn trìu mến của Ngài. Con cảm nhận được ân sủng khi được mời gọi để phục vụ Chúa, cùng với những ước muốn được hướng dẫn và cậy dựa trong những sự chọn lựa của con. Xin làm cho con trở nên công cụ trong tay Chúa, để mỗi “con chiên lạc” đều có thể trở về bên Chúa. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As evening comes I look to you, Lord, and retrace my day underneath your gaze. I feel the grace of being called to serve you, together with the need to be guided and supported in my choices. Make me a tool in your hands, so that every “lost sheep” can return to you. Hail Mary