Chén đắng theo Chúa

25/07 – Thứ năm tuần 16 thường niên – THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
“Các con sẽ uống chén của Ta”.

Lời Chúa: Mt 20, 20-28

Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: “Bà muốn gì?” Bà ta thưa lại: “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”.

Chúa Giêsu đáp lại: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng?” Họ nói với Người: “Thưa được”. Người bảo họ: “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được”. Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em.

Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: “Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, hôm nay con xin dâng sự phục vụ của con như một món quà dâng lên Cha với ước mong cho những người thực thi công lý biết làm việc với tinh thần liêm chính, và xin cho sự bất công đang lan tràn trên thế giới sớm chấm dứt. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, today I offer my service as a gift to you, that those who administer justice may work with integrity, and that the injustice which prevails in the world may not have the last word. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Trên hết tất cả mọi điều, cuộc sống của một người Kitô hữu là lời đáp trả tuyệt vời thể hiện lòng biết ơn đối với một Người Cha quảng đại.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin dạy con biết quảng đại với Chúa như cách Ngài đã đối với con.

WITH JESUS DURING A DAY

“More than anything else, the life of a Christian is a grateful response to a generous Father.” (Pope Francis) Lord, teach me how to be more generous as you are with me.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi ngày hôm nay kết thúc, con suy ngẫm về cách Chúa dạy con đặt mình vào vị trí của người sau cuối. Điều này rất khó, bởi sự kiêu ngạo, lòng khát khao được nổi trội và lòng tự cao tự đại thường chiếm ưu thế. Xin giúp con thay đổi cách sống, vì chỉ có tình yêu vô biên của Chúa mới có thể thay đổi trái tim chai cứng của con. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As this day ends, I reflect on how you teach us to put ourselves in the last place. It’s so hard! Pride, the desire to excel and vanity often prevail. Help me to change my manner of life. Only your infinite love can change the hardness of my heart. Hail Mary