Sẵn sàng quản lý khôn ngoan

11/08 – Chúa Nhật 19 Thường Niên năm C.
“Các con hãy sẵn sàng”.

Lời Chúa: Lc 12, 32-48

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hỡi đoàn bé nhỏ, các con đừng sợ, vì Cha các con đã vui lòng ban nước trời cho các con. Các con hãy bán những của các con có mà bố thí. Hãy sắm cho các con những túi không hư nát, và kho tàng không hao mòn trên trời, là nơi trộm cướp không lai vãng và mối mọt không làm hư nát. Vì kho tàng các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó.

“Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức: Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.

Phêrô thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?” Chúa phán: “Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng: “Chủ tôi về muộn”, nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa: chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó, và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng, và không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì một ngày Chúa Nhật đầy tràn những cơ hội để con sống đức tin với tha nhân. Hôm nay, xin chỉ bảo con những điều Cha mong đợi nơi con, rằng con phải biết chờ đợi và tín thác vào Cha. Xin Cha ban cho con một ngày đầy tràn hy vọng như lời Cha đã hứa. Xin ban ân sủng để con tránh xa tội lỗi và sống trọn hôm nay với niềm mong ước mang tình yêu và hòa bình của Cha đến với mọi người. Con dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã giao phó cho Mạng lưới Cầu nguyện toàn cầu của ngài. Sáng Danh Đức Chúa Cha….

WITH JESUS IN THE MORNING

I thank you, Father, for another Sunday full of opportunities to live my faith with others. Today you teach me what you expect of me, that I must wait for you and trust in you. May this day be full of hope in your coming. Give me the grace to turn away from sin and live this day in hope, bringing your love and peace to all around me. I offer you my day for the intentions that Pope Francis entrusts to his Worldwide Prayer Network. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Khi tôi làm việc, Thiên Chúa cũng làm việc cho tôi và trong tôi. Những mối bận tâm của tôi, tôi đã trao phó cho Ngài, bởi tôi làm tất cả mọi việc với hết khả năng của tôi và tôi đặt tất cả trong Trái Tim của Cha tôi, Đấng đã yêu tôi và ban cho tôi mọi thứ tôi cần.

WITH JESUS DURING A DAY

As I work, God works for me and within me. My concerns are entrusted to you, for I do all that is within my reach and place everything in the Heart of my Father, who loves me and welcomes all my needs.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào khoảnh khắc cuối ngày, con hít thở nhẹ nhàng và bình tâm suy nghĩ. Con xét lại ngày qua, đặc biệt là những cuộc gặp gỡ của con với từng người một. Cuộc gặp gỡ nào quan trọng hơn và tại sao như vậy? Con đã cảm thấy như thế nào? Điều gì đã tác động đến con trong cuộc gặp đó? Con ghi chú lại những điều con vừa khám phá ra, và nhấn mạnh một điểm nào đó để những cuộc gặp gỡ tiếp theo giúp con được thăng tiến hơn trong mối tương quan với Thiên Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE NIGHT

I calm my thoughts and breathe gently at the end of this day. I go through my day, especially the encounters I had with each person. Which encounter was more important and why? How did I feel? What impacted me with this meeting? I take note of what I discover and make a point so that the next meetings will help me grow more united to God. Our Father…