Tiếp tục rao giảng Tin Mừng

04/09 – Thứ tư tuần 22 thường niên.
“Ta còn phải rao giảng Tin Mừng cho các thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến”.

Lời Chúa: Lc 4, 38-44

Khi ấy, Chúa Giêsu chỗi dậy ra khỏi hội đường, Người đến nhà Simon. Nhạc mẫu ông Simon phải cơn sốt nặng, và người ta xin Người chữa bà ấy. Người đứng bên bà, truyền lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến khỏi bà. Tức thì bà chỗi dậy, và dọn bữa hầu các ngài.

Khi mặt trời lặn, mọi người có bệnh nhân đau những chứng bệnh khác nhau, đều dẫn họ đến cùng Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân, và chữa họ lành. Các quỷ xuất khỏi nhiều người và kêu lên rằng: “Ông là Con Thiên Chúa”. Nhưng Người quát bảo không cho chúng nói, vì chúng biết chính Người là Đức Kitô.

Đến sáng ngày (hôm sau), Người ra đi vào hoang địa, dân chúng liền đi tìm đến cùng Người, họ cố cầm giữ Người lại, kẻo Người rời bỏ họ. Người bảo họ rằng: “Ta còn phải rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa cho những thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến”. Và Người giảng dạy trong các hội đường xứ Giuđêa.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Cha ơi, bắt đầu ngày sống hôm nay, xin Cha ban ân sủng để con thực sự được chữa lành và nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi cần đến lòng thương xót của Cha. Xin ơn Cha để con nhận ra lỗi lầm của mình và nhờ đó con có thể sống trong bình an. Qua lời chuyển cầu của Nữ Vương Thiên Đàng, con xin dâng ngày sống hôm nay để cầu nguyện cho Giáo Hội và theo ý Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Lord, at the beginning of this day, I ask for the grace to be truly healed and to acknowledge that I am a sinner in need of your mercy. I ask for help in acknowledging my mistakes. In this way I can live in peace. I offer this day, through the intercession of our Heavenly Mother, for the intentions of the Church and Pope Francis for this month. Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Chúa ơi, xin cho con đừng lãng phí thời gian để than vãn về những biến cố xảy ra, hay những gì làm con đau khổ. Trái lại, xin cho con luôn biết tin tưởng vào Chúa, Đấng ban cho con mọi thứ con cần. Xin Người ban cho con sức mạnh và can đảm để vượt qua những khó khăn thử thách. Con biết Người luôn bên con và con tin tưởng vào lòng thương xót của Người.

Chúa ơi, con phó dâng mọi suy nghĩ, lời nói, cùng những tâm tư tình cảm và những việc con làm lên Chúa, để bất cứ mọi việc con làm đều cho vinh danh Chúa hơn.

WITH JESUS DURING A DAY

Help me, Lord, not to waste a minute complaining about the situations that occur or what has afflicted me, but to trust in you, God, who gives me everything. You can give me strength and courage to overcome any tribulation. I know you are with me and I trust in your mercy. To you, Lord, I surrender my thoughts, feelings, words and actions, so that whatever I do today is for your honor and glory.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, con nhìn lại ngày sống vừa qua với bao điều xảy đến. Xin giúp con nhận ra tiếng nói của Chúa Thánh Thần trong tim con, và phân biệt được tiếng nói ấy với những tiếng nói khác. Khi nào con cảm thấy bình an? Điều gì khiến con buồn và lấy mất đi bình an trong con? Cuộc trò chuyện nào là vô ích, và cuộc trò chuyện nào tạo hứng thú cho con? Con ghi nhớ lại những điều con nhận ra, và ngày mai con hứa sẽ giữ cho tim mình thật bình an Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE NIGHT

I remember the day that has passed and thank you, Lord, for all that happened. Help me, Lord, to identify the voice of the Spirit in my heart, distinguishing it from other voices. When did I feel pace? What events upset me or made me lose my peace? Which conversations didn’t help me and which conversations excited me? I take note of what I discovered and pledge tomorrow to maintain a spirit of peace within my heart. Our Father…