Từ bỏ tất cả để làm môn đệ Chúa

08/09 – Chúa Nhật 23 Thường Niên năm C.
“Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta”.

Lời Chúa: Lc 14, 25-33

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta.

“Có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: ‘Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi’.

“Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con bắt đầu ngày Chúa Nhật với lòng biết ơn vì những điều con đã nhận được trong tuần qua. Cha ơi, con có trở nên trung thành, ngay thẳng và chân thật trong thế giới mà con đang dựng xây không? Con có chối bỏ trách nhiệm hay tránh né những công việc dường như khó khăn với con? Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, con xin dâng mọi việc làm trong ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

I start this Sunday in graditude for all that I have been given this past week. Lord, am I being honest, fair, true in the world I am “building”? Do I avoid taking on responsibilities or tasks that seem difficult to me? Through Mary’s intercession, I offer all my works from this day for the Pope’s intention for this month. Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Hồi tâm mỗi ngày đưa con đến gần Chúa hơn. Bởi việc đó dạy con suy ngẫm về những điều Chúa nói với con và trái tim con được mở ra để thông hiểu. Tìm kiếm Thiên Chúa nghĩa là con phải dừng lại để lắng nghe. Nghĩa là có đôi lúc con phải kiềm chế nói ra những lời cầu nguyện của mình, liệt kê những lời khẩn cầu, những lời than vãn hay thậm chí là những lời ngợi ca. Đó chính là trong thinh lặng mà Thiên Chúa đã nói.
Con cần ít là vài phút trong ngày để suy ngẫm về Chúa, đọc Lời Chúa và để Chúa nói với con.

WITH JESUS DURING A DAY

Daily meditation brings me closer to God, because it teaches me to ponder what the Lord says to me and open my heart to understanding. To seek God means that I must stop to listen. This means at times I must refrain from speaking in my prayers, listing my requests, laments or even my praises. It is in silence that God speaks. I need to take at least a few minutes of my day to think about God, read his Word, and let him speak.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào khoảnh khắc cuối ngày, con lắng đọng mọi cảm xúc và lắng nghe. Hôm nay, những cuộc đối thoại của con thế nào? Con đã sửa lại ánh nhìn của mình hay chưa? Con đã giải quyết những rắc rối như thế nào? Con sẽ ghi chú lại mọi thứ mà con khám phá được. Ngày mai, con quyết tâm duy trì hòa bình và sự hân hoan trong trái tim con. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day I calm my senses and listen. How were my conversations today? What did I fix my gaze on? How did I respond to troublesome situations? I take note of anything I discover. Tomorrow, I resolve maintain peace and joy within my the heart. Our Father…