Lắng nghe và sám hối

04/10 – Thứ sáu đầu tháng, tuần 26 thường niên – Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ.
“Ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Ðấng đã sai Thầy”.

Lời Chúa: Lc 10, 13-16

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho ngươi, hỡi Corozain, khốn cho ngươi, hỡi Bethsaiđa: vì nếu tại Tyrô và Siđon đã xảy ra những phép lạ thực hiện nơi các ngươi, thì từ lâu, những nơi đó đã mặc áo vải thô và ngồi trên tro bụi mà sám hối. Cho nên trong ngày thẩm phán, Tyrô và Siđon sẽ được nhiêu dung hơn các ngươi. “

Còn ngươi nữa, hỡi Capharnaum, phải chăng ngươi sẽ được nâng cao đến tận trời? Ngươi sẽ phải hạ thấp xuống tới địa ngục. “Ai nghe các con, tức là nghe Thầy, và ai khinh dể các con, là khinh dể Thầy. Mà ai khinh dể Thầy là khinh dể Ðấng đã sai Thầy”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con tạ ơn Cha vì một ngày mới và con được dự phần vào lời cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng trong ngày Thế Giới về Cầu nguyện: “Xin cho hơi thở của Chúa Thánh Thần khai sinh một “mùa xuân” truyền giáo mới trong Giáo Hội.”

“Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy” (Lc 10,13-16). ĐGH Phanxicô đã nói: “Mọi người phải là nhà truyền giáo, mọi người đều có thể lắng nghe tiếng gọi của Chúa Giêsu, hãy tiến lên và loan báo về Nước Trời.”

Con ngẫm suy và phản tỉnh với lời của thánh Phanxicô thành Assisi: “Hãy rao giảng Tin Mừng mọi lúc. Và khi cần thiết, hãy dùng lời nói.” Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Thank God for this new day, and join in prayer on this World Day of Prayer for the Pope’s Intention: “That the breath of the Holy Spirit engender a new missionary ‘spring’ in the church.” “He who listens to you listens to me; he who rejects you rejects me” (Luke 10:13-16). “Everyone must be a missionary, everyone can listen to Jesus’ call, go forward and announce the Kingdom.” (Pope Francis) Reflect with St. Francis of Assisi: “Preach the Gospel at all times, and when necessary, use words.” Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Hàm ý của việc đi theo Chúa Giêsu là tiếp tục leo bước trên con đường khổ giá cho đến khi được kết hiệp mật thiết với Ngài. Khi nhà truyền giáo cất tiếng nói, chính là Chúa Giêsu đang nói trong họ. Khi một nhà truyền giáo bị khinh miệt, chính Chúa Giêsu đang chịu đựng điều ấy.

“Khi chúng ta đọc Kinh Thánh về những thử thách hết sức khắc nghiệt mà người dân Israel phải chịu, hay khi nhớ đến những thử thách của các vị tử đạo, chúng ta thấy Chúa luôn đến và cứu giúp dân Người.” (ĐGH Phanxicô)

Bạn có cầu nguyện cho các nhà truyền giáo bị đàn áp ở Trung Đông không? Chúng ta hãy dâng chuỗi Mân Côi nguyện xin cho ý chỉ của tháng này.

WITH JESUS DURING A DAY

Following Jesus implies continuing to climb the path of the cross until are closely united to him. When the missionary speaks it is Jesus who speaks. When the missionary is despised it is Jesus who bears it. “When we read about the harsh tests to which the people of Israel were subjected in the Bible, or we remember the trials of the martyrs, we see how the Lord has always gone to the aid of his people.” (Pope Francis) Do you pray for the persecuted missionaries in the Middle East? Offer the Holy Rosary for the intention of this month.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Tìm một nơi thanh vắng và yên bình để kết thúc một ngày sống. Con khẽ nhắm mắt lại và thinh lặng đôi chút. Con để mình sống ở giây phút hiện tại, và nhìn sâu vào trái tim những điều đã xảy ra hôm nay, con người, nơi chốn, những tình huống và những cuộc trò chuyện. Điều gì còn vang vọng trong tim con? Con đang có những xúc cảm nào? Điều gì đánh động con? Con lưu tâm đến những điều con đã khám phá ra được và nguyện xin Chúa cho con biết rằng những điều ấy có thể thay đổi cuộc sống của con vào ngày mai. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Find a calm and peaceful place to end the day. Close your eyes and take a moment of silence. Make yourself present and see in your heart what happened today: the people, places, situations and conversations you encountered. What resonates in your heart? What feelings do you have? What moves you? Take note of what you discover and ask God how it can change your life tomorrow. Hail Mary….