Chúa Giêsu dạy lời cầu nguyện

09/10 – Thứ Tư tuần 27 thường niên.
“Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện”.

Lời Chúa: Lc 11, 1-4

Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông”.

Người nói với các ông: “Khi các con cầu nguyện, hãy nói: “Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Chào đón ngày mới với tình yêu!

“Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy các môn đệ của ông” (Lc 11,1-4) “Chúng ta nên cầu nguyện như thế nào? Chúa Giêsu đã dạy rằng … Cha trên trời biết mọi điều chúng ta cần ngay cả trước khi chúng ta cầu xin. Vì thế, tiếng đầu tiên chúng ta cần thưa là “Lạy Cha”. Đây là từ khóa để cầu nguyện. Vậy Người có phải là Cha của một mình tôi không? Không, Người là Cha của tất cả chúng ta…, bởi vì tôi không phải là đứa con duy nhất, và không ai trong chúng ta là con một cả.” (ĐGH Phanxicô) Hôm nay, con cầu nguyện cùng kinh Lạy Cha, và suy niệm thật chậm rãi lời kinh ấy. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

A new day! Receive it with love. “Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples” (Luke 11:1-4), “How should one pray? Jesus taught us…the Father in Heaven knows what you need, even before you ask him. Therefore, the first word must be ‘Father.’ This is the key to prayer. Is he a Father of mine only? No, he is Our Father…because I am not an only child. None of us is. ” (Pope Francis) Today pray the Our Father and meditate on it slowly. Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Trong mọi quyết định hay khi hoàn thành bất kì một nhiệm vụ nào, chúng ta cần đặt mình vào bàn tay quan phòng của người Cha nhân lành, Đấng thấu suốt và luôn tha thứ cho chúng ta. Con chỉnh đốn lại bản thân mình, và như lời gợi ý của thánh Inhaxiô: “có thể đứng hay ngồi, quỳ, phủ phục, khi đã sẵn sàng và có tâm tình thờ lạy, con khẽ nhắm mắt lại, giữ yên tư thế và không di chuyển…hãy thưa rằng “Lạy Cha…” Liệu con đã cầu nguyện cách vô điều kiện, chỉ đơn giản là ngồi cùng Chúa không? Xin kết hiệp con cùng với Mạng Lưới Cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng và dâng lên lời nguyện của con theo ý chỉ của tháng này.

WITH JESUS DURING A DAY

In undertaking or completing the mission of each day, it is necessary to put yourself in the hands of that good Father who understands and forgives everything. Arrange yourself, as Saint Ignatius of Loyola suggests “on your knees or sitting, as you are more willing and as more devotion accompanies you, having your eyes closed or fixed in a place without walking…saying ‘Father.’” Do you every pray without conditions and simply to be with God? Unite yourself with the Pope’s Worldwide Prayer Network and offer your prayers for the monthly intention.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tạ ơn Chúa vì một ngày nữa đã qua. Trong suốt hôm nay, Chúa đã thì thầm trong trái tim con những điều nhỏ bé, Ngài muốn con lắng nghe và vâng theo Ngài. Con có nhận ra sự hiện diện của Chúa trong đời sống con không? Con đáp trả lời Ngài như thế nào? Điều gì còn vang lại trong tim con? Con có những xúc cảm nào? Điều gì đánh động con? Con chú ý đến những gì con đã khám phá được, và xin Chúa biến đổi cuộc đời con nên tốt hơn vào ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Thank God for another day that ends. Throughout your day, God whispers within your heart in the small details and he wants you to listen and follow him. Do you recognize the presence of the Lord in your life? How do you respond? What resonates in your heart? What feelings do you have? What moves you? Take note of what you discover and ask God how it can change your life tomorrow. Hail Mary….