Thánh Thần sẽ dạy

19/10 – Thứ Bảy tuần 28 thường niên.
“Trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào”.

Lời Chúa: Lc 12, 8-12

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa; nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Và hễ kẻ nào nói phạm đến Con Người, thì nó sẽ được tha. Nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Thánh Thần, thì sẽ không được tha.

“Khi người ta điệu các con vào các hội đường, đến trước mặt vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao, hay phải nói thế nào, vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

“Vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào” (Lc 12,8-12) Như lời Chúa Giêsu đã hứa ban Thánh Thần đến cho chúng ta trong sự thật, ngài sẽ dẫn dắt chúng ta không chỉ tìm kiếm Đức Giêsu hay sự toàn vẹn của chân lý, mà còn dẫn chúng ta đi trong Sự Thật, giúp ta tiến sâu hơn trong mối tương quan với Chúa Giêsu, mở rộng trí hiểu của ta về Thiên Chúa.” (ĐGH Phanxicô) Hôm nay con lắng nghe Chúa Giêsu nói, và sẵn sàng phục vụ Người. Con dâng lên ngày sống này để cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

“The Holy Spirit will teach you at that time what you should say” (Luke 12:8-12). The Holy Spirit, as Jesus promises, guides us in the whole truth, leads us not only to find Jesus, the fullness of the Truth, but also guides us in the Truth, that is, makes us enter into an ever deeper communion with Jesus, giving us the knowledge of the things of God.” (Pope Francis). Listen to Jesus throughout the day and be ready for service. Offer your day for the intention of the Holy Father for this month. Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Nhà truyền giáo xác tín rằng Chúa Giê su đã sống lại và ban Đấng Bảo Trợ. Chính Đấng ấy sẽ hướng dẫn, an ủi và soi sáng cho những ai biết cầu khẩn Ngài. Trong mỗi nhiệm vụ, chúng ta phải “chỉ ước muốn và chọn cái gì dẫn đưa chúng ta tới cứu cánh của mình hơn cả.” (Thánh I-nhã) Con có thực sự cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của mình với Chúa Thánh Thần không? Hay con chỉ tự tin vào sức mạnh của chính con?

WITH JESUS DURING A DAY

The missionary trusts that Jesus rose again and has left an Advocate, who guides, comforts and gives holy discernment to those who invoke him. In each task we must be “only wishing and choosing what most leads us to the end for which we were created” (St. Ignatius of Loyola) Do you undertake your missionary service by invoking the Holy Spirit? Or, on the contrary, do you only trust in your own strength?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào những giây phút cuối ngày, hãy dâng lời tạ ơn Chúa. Hít thở chậm rãi và để cho tâm hồn lắng đọng, nhìn lại một ngày sống và nhìn sâu vào trái tim bạn. Bạn đã tìm ra điều gì là tốt đẹp khiến bạn ngạc nhiên hôm nay? Khám phá ra sự trọn lành và những điều tốt đẹp có mời gọi bạn hướng nhìn lên Thiên Chúa không? Ở đó có phong cảnh, con người, cử chỉ, tác phẩm nghệ thuật, hay những cuộc trò chuyện nào khơi gợi cảm hứng cho bạn? Tôn vinh Chúa chính là nhận ra những điều tuyệt hảo xung quanh bạn. Bạnhướng tới ngày mai, và quyết tâm thi hành ý Chúa với trọn tấm lòng và sức lực của bạn. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Give thanks to God at the end of this day. Breathe slowly and maintain an inner silence. Go through the day and look into your heart. What did you find beautiful today and amazed you? Have you discovered goodness or good things that have invited you to contemplate God? To adore God is to recognize with the heart the greatness that surrounds you. Look forward to tomorrow and resolve to do God’s will as best as you can. Hail Mary….