Nhận ra tiếng Chúa qua các biến cố

29/11 – Thứ Sáu tuần 34 thường niên.
“Khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến”.

Lời Chúa: Lc 21, 29-33

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ thí dụ này rằng: “Các con hãy xem cây vả và mọi thứ cây cối. Khi chúng đâm chồi nảy lộc, thì các con biết rằng mùa hè đã gần đến.

Cũng thế, khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến. Thầy bảo thật các con, thế hệ này sẽ chẳng qua đi cho đến khi mọi sự ấy xảy đến. Trời đất sẽ qua đi; nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Vào cuối tuần này, tâm hồn con nhớ lại và tạ ơn biết mấy vì tất cả những điều con cảm nghiệm được, trong sự hiện diện của Cha cùng tình yêu thương Cha dành cho con. “Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.” (Lc 21,33) Những lời nói của Chúa Giê su chứng thực cho lòng khát khao của con, là được tiếp tục sống kết hiệp với Người, không lo âu và xao động. Xin ban cho con lòng thủy chung với Người. Con dâng ngày sống hôm nay, cùng những lời nói và việc làm để cầu xin cho việc thúc đẩy tinh thần những cuộc gặp gỡ, đối thoại và hòa giải ở vùng Cận Đông, nơi có nhiều tôn giáo khác nhau đang cùng chung sống. Lạy Cha chúng con ở trên trời…
WITH JESUS IN THE MORNING
At the end of this week, my heart remembers and is grateful for all that I experienced in your presence and the immense love you have for me. “Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.” (Luke 21:33) These words of Jesus confirms my desire to live continually in union with you, without fear and without being fickle. Give me the grace of faithfulness. I offer this day my words and deed that a spirit of dialogue, encounter, and reconciliation emerge in the Near East, where diverse religious communities share their lives together. Our Father…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
“Mẹ Maria là vị thánh được chúc phúc nhất trong tất cả các vị thánh, là người chỉ cho chúng ta con đường của sự thánh thiện và luôn đồng hành cùng ta trên mọi nẻo đường. Khi ta sẩy chân trượt bước, Mẹ sẽ không để ta té ngã, nhưng sẽ ôm ta vào lòng mà chẳng phán xét chi. Chúng ta hãy chạy đến với Mẹ Maria để được an ủi, giải thoát, và thánh hoá.” (ĐGH. Phanxicô)
Mẹ Maria của con ơi, Mẹ biết rõ con đường dẫn đến sự thánh thiện, và trong những lời nhắn nhủ, Mẹ tha thiết giục giã chúng con sám hối, cầu nguyện và đền tội. Chúng con xin vâng theo các chỉ dẫn, đón nhận các lệnh truyền của Mẹ. Trong thời khắc gian nan nhất, xin được cất lên lời van xin khẩn thiết: “Lạy Mẹ Maria, xin hãy đến giúp con! Xin Mẹ giúp con biết tiếp bước và trung thành với Chúa như Mẹ.”
WITH JESUS DURING A DAY
“Mary is the most blessed of saints among the saints, the one who shows us the way of holiness and accompanies us. And when we fall, she will not let us down, and sometimes carry us into her arms without judging us. Talking with her comforts us, sets us free, sanctifies us. ”(Pope Francis) Mary knows the way to holiness well and, in all her messages, alerts us to conversion, prayer and penance. We follow your instructions, we welcome your requests! In the most difficult moments, let us plead: “O Mother, come to my aid! Help me to go on and to be faithful to the Lord, as you have always been!”
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Khi ngày đang dần tắt, con giữ thinh lặng trong tâm hồn, và cảm nhận nhịp đập của con tim cũng như từng hơi thở của mình. Cuộc sống mà Chúa ban cho con hôm nay được bồi đắp bằng những rung động nho nhỏ. Con đã có cảm nhận thấy được tình thương của Chúa nơi những tạo vật nhỏ bé trong ngày sống? Hay con có đang tìm kiếm Chúa trong những khoảnh khắc yêu thương? Để con lấy giấy và bút chì ra rồi con sẽ viết lên đó những xúc cảm con đã khám phá trong trái tìm này. Con kết thúc cầu nguyện bằng một lòng biết ơn đến cuộc đời và tình yêu thương đang cháy trong con. Lạy Cha chúng con ở trên trời…..
WITH JESUS IN THE NIGHT
At the end of this day I am inwardly silent, becoming aware of my heartbeat and my breathing. The life God gave me today was supported by these little impulses. Do I recognize God’s love in the little things of the day? Am I looking for God in the small details of love? Let me take a paper and pencil out and write what I discover in my heart. I end my prayer by being grateful for my life and the love that sustains me. Our Father…