Quyền phép nào?

16/12 – Thứ Hai tuần 3 mùa vọng.
“Phép rửa của Gioan bởi đâu mà có?”

LỜI CHÚA: Mt 21, 23-27

Khi ấy Chúa Giêsu vào Đền thờ. Lúc Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ lão trong dân đến hỏi Người rằng: “Ông lấy quyền nào mà làm những điều này? Ai đã ban quyền ấy cho ông?”

Chúa Giêsu trả lời: “Tôi cũng hỏi các ông một điều. Nếu các ông trả lời cho tôi, thì tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó. – Phép Rửa của Gioan bởi đâu mà có? Bởi trời hay bởi người ta?”

Họ bàn tính với nhau rằng: “Nếu ta nói bởi trời, thì ông sẽ nói với ta: Vậy tại sao các ngươi không tin ông ấy? Và nếu ta nói bởi người ta, thì chúng ta lại sợ dân chúng. Vì mọi người coi Gioan như một vị tiên tri”.

Bấy giờ họ trả lời Chúa Giêsu rằng: “Chúng tôi không được biết”. Chúa Giêsu nói với họ: “Tôi cũng không nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

https://www.youtube.com/watch?v=3VbAqrHeUVM

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

“Làm thế nào để chúng ta tìm ra con đường hy vọng trong những hoàn cảnh ta đang sống? Làm thế nào để chúng ta thực hiện được những ước mơ: có cuộc sống đích thực, có công lý và sự thật trong thực tế nơi đời sống cá nhân, nơi quê hương chúng ta và trên thế giới? (ĐGH Phanxicô) Hãy phản tỉnh về câu hỏi này của Đức Thánh Cha khi bắt đầu hành trình của bạn ngày hôm nay. Dâng ngày mới trong Mùa Vọng này cho Chúa, và chuẩn bị đáp lại lời mời gọi bằng hành động và bằng chính cuộc sống của bạn, mở ra con đường của hy vọng, nhất là cho những người rất trẻ. Lạy Cha chúng con…
WITH JESUS IN THE MORNING
“How do we find ways of hope in the situations in which we live? How can we make these dreams of fulfillment, of authentic life, of justice and truth, a reality in our personal life, in our country and in the world?” (Pope Francis) Reflect, at the beginning of your pilgrimage today on the question asked by the Holy Father. Offer this new day of Advent to God and prepare to respond with your actions and with your life to that invitation, opening paths of hope, especially for the very young. Our Father…

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Viết lên những chương mới của thời đại này là nhiệm vụ của chúng ta, để những trang Tin Mừng trở nên sống động phục vụ sứ mạng của Chúa Giêsu. Vì vậy, cách chúng ta đáp trả lại những thách đố của nhân loại và sứ mạng của Giáo Hội chính là chủ đề của những trang sử tiếp theo. Hãy dành chút thời gian thinh lặng để làm mới lại cam kết của bạn với Thiên Chúa trước khi tiếp tục ngày sống hôm nay.
WITH JESUS DURING A DAY
It is up to us to write the chapters of our present time, to be living gospels at the service of the mission of Jesus, so that how we responded to the challenges of humanity and the mission of the Church are the themes of the next pages of history. Renew your commitment to God as you take a moment of silence before you continue your day.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Hãy cảm tạ Chúa vì một ngày đã kết thúc. Trong suốt hôm nay, Chúa Cha đã kêu gọi tâm hồn bạn bằng những biến cố nhỏ mà Người muốn bạn lắng nghe và bước theo Người. Bạn có nhận ra sự có mặt của Ngài trong những biến cố đã trải qua không? Bạn đã đáp trả như thế nào? Bạn biết ơn vì điều gì? Trong những hoàn cảnh nào bạn cần cầu xin được tha thứ? Hãy mạnh dạn chấp nhận sự hiện diện của Thiên Chúa để chữa lành tâm hồn bạn vào ngày mai. Kính Mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Give thanks to God for the day that ends. Throughout your day, the Father calls to your heart in the small details and he wants you to listen and follow him. Do you recognize the presence of the Lord in what you experience? How do you respond? Is there something you are grateful for? Is there a situation that you need to ask for forgiveness? Resolve to allow God’s presence to heal your heart tomorrow. Hail Mary…