Ngoan cố, tội phạm đến Chúa Thánh Thần

27/01 – Thứ Hai tuần 3 thường niên.
“Satan phải diệt vong”.

LỜI CHÚA: Mc 3, 22-30

Khi ấy, những luật sĩ từ Giêrusalem xuống nói rằng: “Ông ấy bị quỷ Belgiêbút ám”, và nói thêm rằng: “Chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ”.

Khi đã gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng: “Satan lại trừ Satan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được? Vậy nếu Satan dấy lên chống đối với chính mình và tự phân tán, thì nó không thể đứng vững được mà phải diệt vong. Chẳng ai có thể vào nhà một người khoẻ mạnh và cướp của y, nếu không trói được y trước đã, rồi sau mới cướp phá nhà y.

Quả thật, Ta bảo các ông hay, mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng của con cái loài người sẽ được tha hết, nhưng kẻ nào nói phạm đến Chúa Thánh Thần, sẽ muôn đời không bao giờ được tha: nó mắc tội muôn đời”. Ðó là vì họ nói “Người bị thần ô uế ám”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG MÙNG 3 TẾT

Lạy Cha là Chúa của vũ trụ, tạ ơn Cha đã mời gọi con cộng tác vào sứ mạng làm chủ và lao động để cải tạo thế giới này với Cha. Con dâng lên Cha mọi công ăn việc làm của con trong năm mới này, xin Cha thánh hóa và chúc lành để con luôn có được sự hạnh phúc khi lao động, hầu góp phần hoàn thành chương trình sáng tạo của Cha. Con xin dâng ngày sống để cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời.  

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY MÙNG 3 TẾT

Chúa ban cho con người sự sống dồi dào phong phú, như sách chép: “Con ơi, đừng từ chối không hưởng một ngày vui; đừng để cho phần nào hoài bão của con trôi đi mất” (Hc 14,11-14). Vị Thiên Chúa đích thực là Đấng yêu thương các con, Ngài muốn các con hạnh phúc. “Này bạn thanh niên, cứ vui hưởng tuổi xuân của bạn, và làm cho tâm hồn được hạnh phúc trong những ngày còn trẻ… Hãy đẩy lui sầu não khỏi tâm hồn” (Gv 11,9-10). Vì Thiên Chúa “cung cấp dồi dào mọi sự cho chúng ta hưởng dùng” (1Tm 6,17).

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ SU BUỔI TỐI MÙNG 3 TẾT

Vào cuối ngày Mùng 3 Tết này, con xin hồi tâm nhìn lại, thầm cảm ơn Chúa vì những điều đáng yêu, những hương vị ngọt ngào chúng con có được trong ba ngày Tết này. Con thật sự nhận được nhiều nên phải học biết cho đi nhiều hơn, xin trong mỗi việc làm, con biết nhìn nhận là có Chúa ở cùng, để con luôn hướng đến chân thiện mỹ mà Ngài mong muốn. Kính Mừng Maria đầy ơn phúc…