Gioan Tẩy giả bị trảm quyết

07/02 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 4 thường niên.
“Ðó chính là Gioan Tẩy Giả trẫm đã chặt đầu, nay sống lại”.

Lời Chúa: Mc 6, 14-29

Khi ấy, vua Hêrôđê nghe nói về Chúa Giêsu, vì danh tiếng Người đã lẫy lừng, kẻ thì nói: “Gioan Tẩy giả đã từ cõi chết sống lại, nên ông đã làm những việc lạ lùng”; kẻ thì bảo: “Ðó là Êlia”; kẻ khác lại rằng: “Ðó là một tiên tri như những tiên tri khác”. Nghe vậy, Hêrôđê nói: “Ðó chính là Gioan trẫm đã chặt đầu, nay sống lại”.

Vì chính vua Hêrôđê đã sai bắt Gioan và giam ông trong ngục, nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan đã bảo Hêrôđê: “Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình”. Phần Hêrôđia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được, vì Hêrôđê kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe.

Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilêa. Khi con gái nàng Hêrôđia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hêrôđê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: “Con muối gì, cứ xin, trẫm sẽ cho”, và vua thề rằng: “Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho”. Cô ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì?” Mẹ cô đáp: “Xin đầu Gioan Tẩy Giả”. Cô liền vội vàng trở vào xin vua: “Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa”. Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan, và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ.

Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mồ.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Con chào đón ngày mới với trái tim rộng mở sẵn sàng đón nhận những nhu cầu của người thân cận trong sự hiệp nhất với ý cầu nguyện trong tháng này. “Những người tị nạn thường gặp hoàn cảnh túng thiếu trong khoảng thời gian dài, ngay cả những nhu cầu thiết yếu nhất. Đó là lí do tại sao cần thực hiện mọi nỗ lực để loại bỏ nguyên nhân nhân gây ra thực tại này.” (ĐGH Phan-xi-cô) Con được gửi đến để cộng tác với Chúa trong công cuộc thoát khỏi sự dửng dưng toàn cầu hóa, và dự phần vào sứ mệnh lòng thương xót cho toàn nhân loại. Con đã đáp trả như thế nào? Lạy Cha chúng con…
WITH JESUS IN THE MORNING
Receive the new day with a heart ready to meet the needs of your neighbor in tune with the intention of the month. “Refugees are often lacking, sometimes for a long time, the most essential needs. That is why it is necessary to make every effort to eliminate the causes of this reality” (Pope Francis). You are sent to collaborate with Christ to get out of the globalization of indifference and enter a mission of compassion for the world. How do you respond? Our Father…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Trên Đường của Con Tim, chúng ta suy ngẫm rằng, mặc dù chúng ta khao khát tình yêu, và trở nên hòa hợp với người khác, nhưng có chăng đã bao nhiêu lần chúng ta lạc bước qua con đường gây tổn thương tha nhân và tự hủy hoại chính mình? Có bao nhiêu cử chỉ, lời nói, hay những nghĩ suy dấn chúng ta đi theo con đường sự dữ, thay vì mở lòng ra với cuộc sống này? Là khi trái tim thiếu thốn của chúng ta đang tìm kiếm tình yêu sai cách, và mong muốn làm điều tốt lành, lúc đó, chúng đang đứng về phía sự dữ. Liệu con có nhận ra thực tại này trong chính mình? Xin cho con biết tìm kiếm sự nâng đỡ và thứ tha nơi Thiên Chúa.
WITH JESUS DURING A DAY
In the Way of the Heart we meditate that, in spite of our desire to love, to be in harmony with others, how many times do we fall into paths that harm others and destroy us? How many gestures, words, or thoughts, instead of opening ourselves to life, have led us along the path of death? It is that our needy heart seeks love in the wrong ways and wanting to do good, we work for evil. Do you recognize this reality in you? Seek help and forgiveness in the Lord.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con tìm một nơi thanh vắng, hít thở sau và khẽ nhắm mắt lại. Con nghĩ về những khoảnh khắc trong ngày. Con cảm nhận rằng mình được mời gọi thực hiện điều gì trong hôm nay? Người nào cho con cảm nhận rằng con đang được mời gọi? Con sẽ suy nghĩ đến những điều con có thể thực hiện trong ngày mai để tiến gần hơn với lời mời gọi ấy. Kính Mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Find a quiet place. Take a deep breath and close your eyes. Think about the various moments of the day. What did you feel called to do today? What person do you feel you are being called to be? Think about what you could do tomorrow that brings you closer to that call. Hail Mary…