Chúa Giêsu hoạt động

10/02 – Thứ Hai tuần 5 thường niên. – Thánh Côláttica, trinh nữ. Lễ nhớ.
“Tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh”.

Lời Chúa: Mc 6, 53-56

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ qua biển rồi, các ngài tới miền Giênêsarét và ghé bến. Các ngài lên khỏi thuyền, tức thì người ta nhận ra Người, họ liền rảo chạy khắp miền, và nghe tin Người ở đâu thì khiêng những người đau yếu nằm trên chõng đến đó.

Bất cứ Người vào làng trại hay đô thị nào, người ta cũng đặt các bệnh nhân ở các nơi công cộng và xin Người cho họ ít là được chạm tới gấu áo Người, và tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Con tạ ơn Cha vì ngày mới này và xin dâng Cha cuộc sống của con với lòng quảng đại, thân thưa: “Cha ơi, này con đây! Con muốn Cha ở đâu con cũng được ở đó, và muốn đến nơi mà Cha muốn con đến.” ĐGH Phanxicô nói rằng: “yêu thương người thân cận như chính mình có nghĩa là… chạnh lòng thương trước đau khổ của các anh em chị em… là tiếp cận họ, chạm đến những vết thương của họ và chia sẻ với câu chuyện cuộc đời của họ.” Con hãy ôm lấy người thân cận với nỗi đau của họ, đón chào họ với lòng thương xót như Chúa Giêsu. Con sẽ hành động như Chúa Ki-tô, với một nụ cười, một lời tử tế, hay thậm chí là một cái ôm. Lạy Cha…
WITH JESUS IN THE MORNING
Give thanks for a new day and offer your life to the Lord with generosity. Pray: “Here I am Lord, I want to be where you are, I want to go where you take me.” Pope Francis tells us that “loving one’s neighbor as oneself means…feeling compassion for the suffering of brothers and sisters…approaching them, touching their wounds, sharing their stories.” Embrace your neighbor in his pain and welcome them with compassion as Jesus. Act like Christ today, with a smile, a kind word, or even a hug. Our Father…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Để theo gương Chúa Ki-tô, chúng ta phải để Ngài ngự trị trong chính chúng ta. Bạn hãy dành ra chút thời gian suy ngẫm về bước thứ sáu trong “Đường Của Con Tim”. Chúng ta phải chú tâm vào Lời Chúa để hiểu biết về Ngài bằng cả con tim, để bước vào tình yêu của Ngài, và nhận ra Ngài giữa biết bao ồn ã đang áp đảo chúng ta. Mỗi ngày bạn dành bao nhiêu thời gian để cầu nguyện, để ở với Ngài và để suy niệm Lời Ngài? Khi ở lại với Chúa, từng cử chỉ và hành động của chúng ta sẽ được biến đổi. Bạn hãy lặp lại trong lòng mình rằng: “Lạy Chúa, xin giúp con ở lại trong tình yêu của Ngài.”
WITH JESUS DURING A DAY
In order for us to imitate Christ, we must let him dwell within us. Take a moment to meditate on the sixth step of The Way of the Heart. We should dwell on his Word to know him with all our heart, to enter into his love and recognize his voice in the midst of so many noises that invade us. How much time do I spend each day in prayer, to be with him and meditate on his Word? Being with the Lord transforms our gestures and our actions. Repeat in your heart: “Lord help me to remain in your love.”
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con tạ ơn Chúa vì một ngày đã qua. Giờ đây, con nhìn lại cách con đã khởi đầu và kết thúc ngày sống của mình hôm nay. Con đã sống với thái độ dâng hiến và sẵn sàng vâng theo Cha trên trời hay chưa? Con đã làm được điều gì để đáp lại ý chỉ cầu nguyện mà ĐGH Phanxicô đã giao phó cho Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu? Con có dâng đời mình và tất thảy mọi việc con làm cho Chúa không? Con nhìn lại cách sử dụng mạng Internet của mình và tìm ra phương cách thích hợp để trở nên sẵn sàng hơn cho sứ mạng của Chúa Giêsu. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Give thanks to God for the day. Be aware of how you started and how you are finishing the day. Have you lived in an attitude of offering and availability to God the Father? What have you done to respond to the intention that Pope Francis entrusts us to the Pope’s Worldwide Prayer Network? Do you offer your life and your activities to the Lord? Review your way of living on the Internet and point out a way to grow in availability to the mission of Jesus. Hail Mary…