Chúa Giêsu: không hủy bỏ, nhưng kiện toàn Luật

16/02 – Chúa Nhật 6 Thường Niên năm A.
“Người xưa đã bảo như thế, còn Ta, Ta bảo thật các con thế này”.

Lời Chúa: Mt 5, 17-37

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri. Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn.

Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; Trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời.

Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu.

Các con đã nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẩn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là ngốc, thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là “khùng”, thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu ngươi đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với ngươi, thì ngươi hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ngươi trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hòa với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa ngươi ra trước mặt quan tòa, quan tòa lại trao ngươi cho tên lính canh và ngươi sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho ngươi biết: “Ngươi sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng!”

Các con đã nghe nói với người xưa rằng: “Chớ ngoại tình”. Còn Ta, Ta bảo các con: “Hễ ai nhìn xem phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ, thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi. Nếu con mắt phải của con nên dịp tội cho con, thì hãy móc nó mà ném xa con; vì thà mất một chi thể còn lợi hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Và nếu tay phải con nên dịp tội cho con, thì hãy chặt mà ném nó xa con; vì thà mất một chi thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục”. Cũng có lời dạy rằng: “Ai ly dị vợi mình, trừ trường hợp tà dâm, thì làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ đã ly dị, cũng phạm tội ngoại tình”.

Các con cũng đã nghe có lời bảo người xưa rằng: “Chớ thề gian, nhưng hãy giữ trọn lời mình thề với Chúa”. Còn Ta, Ta bảo các con: “Ðừng thề chi cả; đừng lấy trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì đất là bệ chân Người; đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì là thành của Vua cao cả. Cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được. Nhưng lời nói của các con phải là: Có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha, con đón nhận ngày mới với tâm tình tạ ơn Cha và trái tim rộng mở. Trong tất cả mọi việc con làm, điều quan trọng là con đã yêu bao nhiêu, chứ không phải con làm được bao nhiêu. Con đã dành bao nhiêu tình yêu của mình cho những cuộc gặp gỡ và trong các việc làm của con? “Đây không chỉ là di dân, mà còn là việc bác ái.” (ĐGH Phanxicô) Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho những người đang đau khổ vì sự thiếu vắng lòng nhân ái, và cả những người không được đón nhận nơi miền viễn xứ. Lạy Cha chúng con ở trên trời…
WITH JESUS IN THE MORNING
Receive the new day with thanksgiving and an open heart. In all your actions it is about how much you love and not how much you do. How much love do you put into your encounters and in your activities? “It’s not just about migrants: it’s about charity” (Pope Francis). Offer your day for all those who suffer from lack of charity and are not welcomed into new lands. Our Father…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Hãy dừng lại đôi phút để tiếp tục suy ngẫm về bước thứ sáu của “Đường của Con Tim”. “Trái tim của vị mục tử nhân lành không chỉ là trái tim thương xót chúng ta, nhưng chính trái tim ấy là lòng thương xót. Ở nơi đó, tình yêu của Chúa Cha tỏa sáng; Tôi cảm nhận chắn chắn rằng Tôi được đón nhận và được thấu hiểu như chính Tôi là; nơi đó, với tất cả những giới hạn bản thân và tội lỗi của mình, Tôi thưởng nếm niềm vui vì được chọn và được yêu thương.” (ĐGH Phanxicô)
Chúa ngự trị trong trái tim bạn và nói chuyện với bạn ở đây. Hãy dành chút thời gian để lắng nghe trong thinh lặng.
WITH JESUS DURING A DAY
Pause for a few moments to continue a meditation on the sixth step of The Way of the Heart. “The heart of the Good Shepherd is not only the heart that has mercy on us, but is mercy itself. There the Father’s love shines; there I feel sure of being welcomed and understood as I am; there, with all my limitations and my sins, I savor the certainty of being chosen and loved” (Pope Francis). The Lord dwells in your heart and speaks to you there. Spend a few moments to listen in silence.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con dâng lên Chúa mọi trải nghiệm của ngày hôm nay, đặc biệt là những khi con thấy mình được tự do. Ra khơi trên biển lòng mình, con có sợ hãi không? Những sáng kiến nào nảy nở trong con? Con đã phản ứng thế nào? Nguyện xin Chúa chữa lành những vết thương và nỗi sợ hãi trong con bằng tình yêu thương. Con viết ra một quyết tâm cho ngày mai. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Give thanks to God for what you have experienced, especially when you have felt freedom. Sail in the sea of your heart. Did you experience fear? What ideas came up? How did you react? Ask God to heal any fears with love. Write down a resolution for tomorrow. Hail Mary…