Chu toàn lề luật

18/03 – Thứ tư tuần 3 Mùa Chay.
“Ai giữ và dạy người ta giữ, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.

Lời Chúa: Mt 5, 17-19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành.

Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Sáng nay, Cha ơi, con muốn suy ngẫm về lòng trung tín của Cha, Cha đã đến “không phải để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ, nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5,17). Con có biết ngôn sứ nào không? Isaia, Giêrêmia… Con biết gì về Mô-sê và luật Mô-sê? Con biết rằng luật ấy là về tình yêu, được thể hiện trong từng chỉ tiết nhỏ của cuộc sống, và sự tuân dữ cách trung thành. Chúa Giê-su ơi, Ngài đã kiện toàn các giới răn về bổn phận với Thiên Chúa và với tha nhân bằng tình yêu. Ước gì hôm nay con cũng có thể chu toàn giới luật yêu thương như vậy. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

This morning, Lord, I would like to enter into your fidelity, you who came “not to abolish the Law and the prophets, but to fulfill them” (Matthew 5:17). Which prophet do I know? Isaiah, Jeremiah…What do I know about Moses and his Law? I know that it is about love, in the detail of life, in the radicality of an observance. And you, Jesus, you fulfill the Law towards God and others by your love. May I make this law of love mine today. Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Gửi đến các Ki-tô hữu tại Trung Quốc: “Mỗi ngày cha đều nhớ đến các con trong lời cầu nguyện của mình. Cha muốn chia sẻ với các con những tâm tình nơi trái tim cha. Đó là tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và sự ngưỡng mộ chân thành từ toàn thể Giáo Hội đối với món quà hồng ân về sự trung thành, bền chí trong thử thách và niềm tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa nơi các con, ngay cả trong các biến cố đặc biệt khó khăn và gian nan.” (ĐGH. Phanxicô) Lạy Chúa, xin cho lời cầu nguyện của chúng con có thể đỡ nâng họ. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS DURING A DAY

To the Catholics of the Church in China: “You are daily present in my prayer. And I would like to share with you the feelings that live in my heart. These are feelings of thanks to the Lord and sincere admiration – which is the admiration of the whole Catholic Church – for the gift of your fidelity, constancy in trial, confidence rooted in the Providence of God, even when certain events have been particularly unfavorable and difficult.” (Pope Francis) May our prayer support them. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

Con để lòng mình lắng lại và tạ ơn Chúa vì một ngày qua. Khép mắt lại và dành vài phút thinh lặng. Con ý thức về chính mình và nhìn lại những gì đã diễn ra trong ngày: con người, nơi chốn, hoàn cảnh và các cuộc đối thoại. Điều gì còn vang vọng trong tim con? Con cảm nhận được gì? Điểu gì làm con rung động? Con ghi chú lại những gì mình nhận ra và dâng lên Chúa. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Calm your mind and give thanks to God for this day. Close your eyes and take a moment of silence. Make yourself present and see in your heart all that happened today: people, places, situations, and conversations. What resonates in your heart? What feelings do you have? What moves you? Take note of what you discover and bring it before God. Hail Mary…