[Audio] Tĩnh tâm Giới trẻ & Giới trưởng thành Mùa Chay (2) – 17/03/2020

Giảng phòng: Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ (Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam) – 17/03/2020.

Kênh Youtube của giáo xứ Tân Định: