Tin vào Đấng Thiên Sai

27/04 – Thứ Hai tuần 3 Phục Sinh.
“Hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời”.

Lời Chúa: Ga 6, 22-29

Hôm sau, đám người còn ở lại bên kia biển thấy rằng không có thuyền nào khác, duy chỉ có một chiếc, mà Chúa Giêsu không lên thuyền đó với các môn đệ, chỉ có các môn đệ ra đi mà thôi. Nhưng có nhiều thuyền khác từ Tibêria đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh. Khi đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền kia và đến Capharnaum tìm Chúa Giêsu.

Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?” Chúa Giêsu đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu”. Họ liền thưa lại rằng: “Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?” Chúa Giêsu đáp: “Đây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào Đấng Ngài sai đến”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Chúa, con khát khao sự sống đời đời. Con thấy mình thật sự vui sướng khi được biết Chúa, và vì con muốn yêu Chúa nhiều hơn, nhiều hơn nữa, con dâng lên Chúa ngày hôm nay của con. Cùng với Mẹ Maria, mẹ của Chúa và của con, con xin phó dâng trong tay Người những người bị lôi cuốn bởi nghiện ngập. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Lord, I desire eternal life. I have the joy of knowing you, and because I want to love you more and more, I offer you my day. With Mary, our Mother, I entrust to you the people who are trapped in different addictions. Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Làm thế nào chúng ta có thể chăm sóc lẫn nhau trong một gia đình? Làm thế nào chúng ta có thể nuôi dưỡng sự khoan dung, chung sống hoà bình và trở thành anh em đích thực của nhau? (ĐGH Phanxicô). Giữa ngày, con đặt câu hỏi này nơi trái tim con. Xin Chúa giúp con trả lời cách cụ thể.

WITH JESUS DURING A DAY

“How do we take care of each other within the one human family? How can we nourish a tolerant and peaceful coexistence that translates into authentic brotherhood?” (Pope Francis) This question is put to my heart in the middle of this day. Help me, Lord, to answer it in a concrete way.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Kết thúc một ngày trong thinh lặng, con cảm tạ Chúa vì những gì đã xảy ra hôm nay. Con hổi tưởng những hoạt động trong ngày, có những việc con cảm thấy bình yên?, cũng có những việc làm con mất bình an nơi tâm hồn mình. Con tiếc là mình đã không khéo léo xử lý nó, và con có thể làm khác đi, đúng không Chúa? Xin Chúa giúp con giải quyết việc này, để con có thể ở gần Chúa vào ngày mai. Kính mừng…

WITH JESUS IN THE NIGHT

End your day in silence. Thank God for everything you experienced. Think about the day and all that you did. In what activities did you feel at peace? In which ones did you lose peace? Which activities bring the best out of you? Is there anything you need to apologize for? Resolve to stay close to Jesus tomorrow. Hail Mary…