Có thì nói có, không thì nói không

13/06 – Thứ Bảy tuần 10 thường niên. –Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
“Thầy bảo các con: đừng thề chi cả”.

Lời Chúa: Mt 5, 33-37

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con lại còn nghe dạy người xưa rằng: “Ðừng bội thề, nhưng hãy giữ lời ngươi đã thề với Chúa”. Phần Thầy, Thầy bảo các con: Ðừng thề chi cả, đừng lấy trời mà thề, vì là ngai của Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì là bệ đặt chân của Người; đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì là thành của Vua cao cả; cũng đừng chỉ đầu mà thề, vì con không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hoặc ra đen được.

Nhưng lời các con phải: có thì nói có, không thì nói không; nói thêm thắt là do sự dữ mà ra”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Chúa Giê-su ơi, con tạ ơn vì một ngày nữa con được sống với Ngài. Hôm nay, xin giúp con nhận biết chung quanh con có những ai đang trải qua kinh nghiệm của những thời khắc tối tăm của cuộc sống, để con có thể đến bên an ủi và đem ánh sáng của Chúa đến với họ. Hiệp cùng ĐGH Phanxicô và Mạng Lưới cầu nguyện toàn cầu của ngài, con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho những ai đang chịu đau khổ, đều tìm được con đường sống khi chạy đến cùng Thánh Tâm Chúa Giê-su. Sáng Danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

Thank you, Jesus, for another day with you. Today, help me to identify who, around me, is experiencing moments of greater darkness, so that I can console and bring your light to them. I join Pope Francis and his Worldwide Prayer Network, offering my day that all those who suffer may find their way in life, allowing themselves to be touched by the Heart of Jesus. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Mỗi khi chúng ta nuông chiều thói ích kỷ của bản thân và từ chối Chúa, là chúng ta đang hủy hoại câu chuyện tình yêu của ta với Ngài.” (ĐGH Phanxicô) Khi con không dành thời gian cho Chúa, hay không thực hành các điều răn Ngài truyền dạy, chính là con đang tách mình ra khỏi Chúa. Con phải làm gì để chống lại sự ích kỷ của bản thân, biết sống sẻ chia hơn, để biết rằng đây là cách để con được vui thỏa trong Trái Tim của Thiên Chúa?

WITH JESUS DURING A DAY

“Every time we follow our selfishness and say no to God, we ruin his love story with us” (Pope Francis). When I do not dedicate time to God, or put his commandments into practice, I keep myself from the Lord. What have I done to fight selfishness and have a more giving life, knowing that in this way I will please the Heart of the Lord?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nhìn vào cảm xúc của con lúc này, và tạ ơn Chúa vì những điều nhỏ nhoi khiến con tràn ngập niềm vui và hy vọng. Con nhìn lại những hoạt động trong ngày. Con có chọn sống trong mọi hành động không? Con có yêu mến tha nhân không? Con đang ở trong tâm trạng tồi tệ hay tức giận? Con tâm sự với Chúa và dâng lên Chúa ngày mai, để Ngài giúp con biết chọn cách sống, biết giúp đỡ người khác và phục vụ họ với nụ cười trên môi. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Become aware of how you feel now. Give thanks to God for the little details that filled you with joy and hope. Look at the general activities of the day. Have you chosen life in all your actions? You have loved others? Were you in a bad mood or felt anger? Talk to God and commit tomorrow to choose life, to help others and serve them with a smile. Hail Mary…