Yêu thương kẻ thù, để nên trọn lành

16/06 – Thứ Ba tuần 11 thường niên.
“Các ngươi hãy yêu thương thù địch”.

Lời Chúa: Mt. 5, 43-48

Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy: “Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù”. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con: để như vậy các con nên con cái Cha các con, Đấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương.

Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm như thế ư?

Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con tạ ơn Cha vì một ngày mới đang mở ra trước mắt con. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu mến kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” (Mt 5, 44) Đối với Chúa Giê-su, một trong những cách để yêu kẻ thù là từ chối trả thù những ai đã phạm lỗi với mình. Chúa Giê-su mời gọi con yêu thương ngay cả trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, yêu thương khi con muốn từ bỏ, yêu thương là cái giá phải trả để được yêu. Con biết rằng chỉ có tình yêu có thể mang lại cho con hy vọng và đó là lý do con mở lòng cho tình yêu. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, con xin dâng lên Cha ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý ĐGH trong tháng này. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Thank you, Lord, for this new day. In today’s Gospel, Jesus says to his disciples, “I say to you, love your enemies, and pray for those who persecute you” (Matthew 5:43). For Jesus, one of the ways to love our enemies is to refuse revenge against those who have wronged us. Jesus asks me to love in the most difficult situations, to love when I want to give up, to love when it costs me to love. I know that only this love can bring me hope and that is why I open my heart to love. Through Mary’s intercession, I offer the Lord my day for the Pope’s intention for this month. Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Thiên Chúa lưu tâm đến những ý định của chúng ta, và tình yêu mà chúng ta đặt để trong mỗi cử chỉ. Có lẽ, những điều chúng ta làm hôm nay còn ít ỏi, hay không đem lại kết quả như chúng ta mong ước, nhưng khi ý định của chúng ta được đong đầy tình yêu, nó sẽ luôn nảy sinh nhiều hoa trái, dù cho chúng ta không thấy đi chăng nữa. Thiên Chúa tỏ tường mọi điều, và chẳng việc gì qua khỏi mắt Ngài. Nguyện xin tình yêu và những ý định đúng đắn hiện hiện trong mọi việc chúng ta làm, từ những điều giản đơn đến những điều phức tạp.

WITH JESUS DURING A DAY

God is most interested in our intentions, in the love we put into each gesture. Perhaps what we do today is little or does not produce the effect we would like, however, when our intention is loaded with love it always bears fruit, even if we don’t see it. God knows everything and nothing goes unnoticed. May love and right intention be within in all our works, from the simplest to the most complex.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tạ ơn Chúa vì mọi ơn lành con nhận được trong ngày hôm nay. Con ý thức hơn về những đau đớn hay những lần buồn bã trong ngày. Con có làm ai tổn thương không? Chúng ta thường làm tổn thương những người chúng ta yêu mến. Làm sao con có thể sửa chữa những lỗi lầm con đã gây ra? Ngày mai, con sẽ dành những cử chỉ yêu thương cho người mà con đã làm tổn thương. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I look for a quiet place, remain silent and open myself to listening. I am grateful for this moment of peace to be with Jesus. “Take care not to perform righteous deeds in order that people may see them” (Matthew 6:1). Do I sometimes do good things in the hopes of glory or the validation of others? I will try, on this day, to be more attentive to the temptation to look good before others. Through the intercession of Mary, model of gratuitousness in love, I offer my day for those who suffer, so that they allow themselves to be touched by the Heart of Jesus. Hail Mary…