Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu – 19/06/2020: Mừng bổn mạng Giáo xứ & HĐMV Gx. Tân Định

+ Chủ sự: Lm. Chánh xứ Phaolô Nguyễn Quốc Hưng.
+ Quý cha đồng tế: Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ, Lm. Gioan Baotixita Đỗ Quốc Vinh, Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Trọng Tín.

Kính mời cộng đoàn cùng hiệp thông.

Kênh Youtube của giáo xứ Tân Định: