Sửa lỗi anh em

06/09 – Chúa Nhật 23 Thường Niên năm A.
“Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em”.

Lời Chúa: Mt 18, 15-20

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, ngươi hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế.

“Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất, thì trên trời cũng tháo gỡ.

“Thầy lại bảo các con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

🌞CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌞

Lạy Cha, con khởi đầu ngày Chúa Nhật hôm nay cùng lời cảm tạ Cha vì món quà đức tin mà Cha ban cho con. Xin cho con thêm can đảm để nói về những điều khó khăn mà không làm tổn thương người khác, để từ đó chúng con có thể sát vai nhau mà đến với Chúa Giê-su. Lạy Cha, con xin dâng Cha ngày hôm nay của con cũng như những gì con sẽ trải qua trong hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng. Xin cho chúng con trở nên người chăm sóc cho thế giới này, chứ không chỉ là vị khách qua đường. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

🌞WITH JESUS IN THE MORNING🌞

I begin this Sunday by thanking God the Father for the gift of faith. I ask the Lord for the courage to talk about difficult things without hurting another person, so that we can all come to Jesus without distancing ourselves from each other. I offer this day of mine, and everything I experience today, for Pope Francis’ intention, that we be caregivers of the world and not mere tourists. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

☀️CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY☀️

Tình yêu của Chúa là bản chất của con, luôn sống trong trái tim con, bởi vì con được tạo dựng nên giống hình ảnh Ngài. Mỗi khi con để bản thân được chiến thắng bởi tình yêu của Chúa, con bắt đầu hành động khác đi. Con tử tế hơn trong từng hành động, dịu dàng hơn trong từng lời nói, ít phán xét đi và thấu hiểu nhiều hơn. Con bắt đầu trở nên một con người quyết đoán, công bằng, giàu tình thương và đồng cảm. Con dễ dàng tha thứ cho người khác hơn và để cho niềm vui trú ngụ dài lâu trong mình.

☀️WITH JESUS DURING A DAY☀️

God’s love is my essence, it lives in my heart, because I am made in his image and likeness. When I let myself be won over by the love of God, I start to act differently. There is more kindness in my gestures, more meekness in my words, less judgment and more understanding. I become a more assertive, fair, compassionate and empathetic person. I forgive more quickly and easily and allow joy to make a constant home in me.

— ∞  +  ∞ —

🌓CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌓

Lạy Chúa, con nhìn lại một tuần vừa qua và nhận ra cách Ngài ở cùng con. Con cảm tạ Chúa vì những gì Ngài ban cho con, sức khỏe cũng như khả năng làm việc. Hôm nay con có hành động bằng tự do nội tâm không? Con suy nghĩ một chút về những điểm yếu nơi tính cách, con người hoặc tình huống nào đó có thể lấy đi sự tự do ấy. Lạy Chúa, con có mở rộng tâm hồn mình để đón nhận hồng ân của Ngài để từ đó lớn lên trong tự do chưa? Con sẽ quyết tâm sống với niềm vui và tự do trong trái tim mình. Kính mừng Maria…

🌓WITH JESUS IN THE NIGHT🌓

Review your week and see how God was with you. Give thanks to God for what you received, as well as your health, and ability to work. Did you act with an inner freedom? Think about something, a weaknesses of character, person or situation that has taken away your inner freedom. Are you open to receiving the grace from God you need to grow in freedom? Make a resolution to live with joy and freedom of heart. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.