Phải được giương cao

14/09 – Thứ Hai tuần 24 thường niên – SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính.
“Con Người phải bị treo lên”.

Lời Chúa: Ga 3, 13-17

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicôđêmô rằng: “Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời.

“Quả thật, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin vào Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

🌞CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌞

Con bắt đầu ngày mới bằng tâm tình tạ ơn Chúa Giêsu và con nhận ra Ngài yêu thương con nhiều lắm. Ngài yêu con đến mức trao mạng sống của Ngài cho con. Con chính là những gì mà Chúa Giêsu đã biến đổi con thành. Xin cho con biết làm thế nào để chào đón Chúa Giêsu với lòng can đảm và quảng đại. Con xin dâng ngày hôm nay, và nhờ vào lời cầu bầu của Đức Mẹ, để cùng cầu nguyện theo ý chỉ của Đức giáo hoàng trong tháng này, xin cho tài nguyên của hành tinh sẽ không bị đánh cắp, nhưng được chia sẻ một cách công bằng và tôn trọng. Kính mừng Maria…

🌞WITH JESUS IN THE MORNING🌞

I begin this day by giving thanks to Jesus and the fact that he loves me so much, to the point of giving his life for me. I am what I let Jesus transform me into. May I know how to welcome Jesus this day with courage and generosity. I offer this day, through the intercession of Our Lady, for the Holy Father’s intention for this month, that the planet’s resources will not be plundered, but shared in a just and respectful manner. Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

☀️CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY☀️

“Thập giá của Chúa Giêsu là nguồn hy vọng duy nhất và là sự thật của chúng ta! Đó là lý do Giáo Hội tôn vinh Thánh giá, và đó cũng là lý do tại sao các Kitô hữu chúng ta được ban phước với dấu ấn của thập giá” (ĐGH Phanxicô) Thập giá là dấu chỉ của tình yêu, sự cứu rỗi và chiến thắng. Một dấu chỉ cho thấy Chúa Giêsu yêu chúng ta vô điều kiện. Đó là chiến thắng của một cuộc đời được biến đổi. Con dành một chút thời gian trong ngày để cảm tạ ơn Chúa Giêsu vì tình yêu như thế. Con đặt những thập giá trong cuộc sống hàng ngày của con trước nhan Ngài. Con xin Chúa Giêsu cho con sức mạnh và lòng can đảm để vượt qua mọi nghịch cảnh. Con nguyện tôn vinh Ngài thông qua những việc con làm hàng ngày.

☀️WITH JESUS DURING A DAY☀️

“The Cross of Jesus is our only and true hope! That is why the Church ‘exalts’ the Holy Cross, and that is why we Christians are blessed with the sign of the cross” (Pope Francis). The cross is a sign of love, salvation and victory. A sign that Jesus loves us unconditionally. It is the victory of a life that is transformed. I take a moment this day to thank Jesus for such love. I place the crosses of my daily life before him. I ask Jesus for strength and courage to overcome any adversity. I pledge to honor him through my daily actions.

— ∞  +  ∞ —

🌃CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌃

Con nhìn lại một ngày sống đã qua trong trái tim con. Tạ ơn Thiên Chúa vì những khoảnh khắc mang đến cho con bình an và niềm vui. Con ghi nhớ và thưởng nếm những điều ấy. Xin Chúa chỉ cho con thấy những thách đố mà con phải đối mặt ngày hôm nay. Con đã phản ứng với những điều đó như thế nào? Con có hành động tự do, cảm nhận được tình yêu, niềm hy vọng và sự tự tin không? Con có thấy bồn chồn? Con ghi nhớ và học hỏi từ những gì con đã trải nghiệm, nguyện xin Chúa ban ơn để ngày mai con hành động với tự do nội tâm, không phải là nô lệ của tội lỗi. Kính mừng Maria…

🌃WITH JESUS IN THE NIGHT🌃

Look over your day in your heart. Thank God for the moments that have given you peace and joy. Remember them and enjoy them again. Ask God to show you what challenges you faced today. How did you respond to them? Did you act freely, feeling love, hope and confidence? Did you feel restless? Learning from what was experienced today, ask God for the grace tomorrow to act with interior freedom, not as a slave to sin. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.