Đứng gần thập giá

15/09 – Thứ Tư tuần 24 thường niên – Đức Mẹ sầu bi. Lễ nhớ.
“Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà”.

Lời Chúa: Lc 2, 33-35

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Khi ấy, cha và mẹ Chúa Giêsu đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà, và nói với Maria Mẹ Người rằng: “Ðây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối.

Về phần Bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ”.