THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 29/05/2022

  1. Thứ hai tuần này 30/05/2022 kỷ niệm 6 năm thụ phong linh mục của cha phó GB Đỗ Quốc Vinh. Thánh lễ đồng tế được cử hành lúc 17 giờ 30. Kính mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh lễ tạ ơn với cha GB.
  2. Thứ ba tuần này 31/05/2022 kết thúc tháng hoa kính Đức Mẹ, xin anh chị em tham dự Thánh Lễ lúc 17 giờ 30 mang theo mỗi người  1 cành hoa dâng Đức Mẹ.
  3. Vào lúc 19 giờ 00 thứ tư 01/06 có Thánh lễ ban Bí tích Khai tâm Kitô giáo cho 38 anh chị em dự tòng. Xin cộng đoàn cùng Tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các anh chị tân tòng trong việc sống đức tin.
  4. Tuần này có những ngày đầu tháng, xin anh chị em thánh hóa những ngày đầu tháng.
  5. Tháng 6 là tháng Kính Thánh Tâm Chúa. Thánh Tâm Chúa Giêsu là bổn mạng của nhà thờ Tân Định. Xin anh chị em trong suốt tháng này trước Thánh Lễ và trong giờ kinh tối cùng dâng gia đình , xứ đạo cho Thánh Tâm Chúa.

Kinh Dâng Gia Đình Cho Thánh Tâm Chúa Giêsu

Lạy Chúa Cứu Thế rất dịu dàng từ hậu, chúng con khiêm nhường quỳ dâng gia đình chúng con cho Rất Thánh Trái Tim Chúa. Xin Chúa hãy làm vua chúng con, chúng con hoàn toàn tin cậy Chúa. Chớ gì tinh thần của Chúa thấu nhập tư tưởng, sự ước ao, lời nói, việc làm của chúng con. Xin Chúa chúc phúc cho các việc chúng con định làm. Xin Chúa chia phần vui khổ, sự vất vả làm ăn của chúng con. Xin ban cho chúng con được ơn hiểu biết Chúa hơn, mến Chúa hơn, và làm tôi Chúa không hề bê trễ. Chớ gì khắp tứ phương thiên hạ vang tiếng tung hô rằng: Hãy kính mến, hãy chúc tụng, hãy làm sáng danh Trái Tim hiển thắng Đức Chúa Giêsu mọi nơi mọi đời. Amen.