Không được phân ly

12/08 – Thứ Sáu tuần 19 thường niên.

“Vì lòng chai đá của các ngươi mà Môsê đã cho phép các ngươi rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì không có như vậy”.

Lời Chúa: Mt 19, 3-12

Khi ấy, có những người biệt phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử Người rằng: “Có được phép rẫy vợ vì bất cứ lẽ gì không?” Người đáp: “Nào các ông đã chẳng đọc thấy rằng: Từ thuở ban đầu, Tạo Hoá đã dựng loài người có nam có nữ, và Người đã phán: Bởi thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác? Cho nên họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly”. Họ hỏi lại: “Vậy tại sao Môsê đã truyền cấp tờ ly hôn mà cho rẫy vợ?” Người đáp: “Vì lòng chai đá của các ông mà Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì không có như vậy. Tôi bảo các ông rằng: Ai rẫy vợ, trừ nố gian dâm, và đi cưới vợ khác, thì phạm tội ngoại tình. Và ai cưới người đã bị rẫy, cũng phạm tội ngoại tình”.

Các môn đệ thưa Người rằng: “Nếu sự thể việc vợ chồng là như thế, thì tốt hơn đừng cưới vợ”. Người đáp: “Không phải mọi người hiểu được điều ấy, nhưng chỉ những ai được ban cho hiểu mà thôi. Vì có những hoạn nhân từ lòng mẹ sinh ra, có những hoạn nhân do người ta làm nên, và có những người vì Nước Trời, tự trở thành hoạn nhân. Ai có thể hiểu được thì hiểu”.

Suy niệm: Xã hội ngày nay nhân danh tự do hạnh phúc của cặp đôi để tán thành giải pháp ly hôn. Càng nguy hiểm hơn, nhiều người lập luận ly hôn là bản vá lỗi khi hôn nhân ngột ngạt ‘nhạt thủy chung’. Thay vì hàn gắn những tổn thương và mâu thuẫn, văn hóa hiện đại chọn cách của những người Pha-ri-sêu: nại vào tiền nhân “Mô-sê đã cấp giấy ly dị mà rẫy vợ” (c.7). Chúa Giê-su phản bác điều đó bằng cách nhắc lại điều Thiên Chúa đã thiết định từ ban đầu: người nam người nữ “sẽ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (x. St 2,24-25; Mt 19,5-6). Hôn nhân là một cam kết không được phá vỡ, chứ không phải là một tờ hôn thú mà vợ chồng có thể xé bỏ khi chẳng còn thích nhau.

Mời Bạn: Các vụ ly dị ngày một gia tăng; nhưng đó không phải là lý do biện hộ cho chủ trương chối bỏ tính cách bất khả phân ly của hôn nhân. Sự chung thuỷ vợ chồng không phải là sự ràng buộc phi nhân và phi lý. Trái lại, nhờ bí tích hôn nhân, đôi vợ chồng trở nên hiện thân và chứng nhân của mầu nhiệm kết hợp giữa Chúa Ki-tô và Hội Thánh (Ep 5,25-33).

Sống Lời Chúa: “Yêu thương và kính trọng nhau suốt đời” là lời cam kết của đôi bạn trong ngày thành hôn. Để đạt được hạnh phúc bền vững trong đời sống gia đình mỗi người quan tâm chăm sóc nhau trong tinh thần đó.

Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa Tình yêu, xin gia tăng tình yêu và lòng trung tín, giúp con lớn lên mỗi ngày trong tình yêu, để cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc. Amen.