Người quản lý trung tín khôn ngoan

19/10 – Thứ Tư tuần 29 thường niên.

“Người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều”.

Lời Chúa: Lc 12, 39-48

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.

Phêrô thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?” Chúa phán: “Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng: “Chủ tôi về muộn”, nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa: chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó, và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng, và không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn”.

Suy niệm: Ông chủ trong bài Tin Mừng hôm nay để cho người quản gia tự do chọn lựa cung cách thi hành chức vụ của mình. Ông không cài người cũng không đặt ‘camera’ để theo dõi giám sát công việc của  anh ta. Nếu anh là người tốt, đáng tin cậy, khi chủ đến bất kỳ lúc nào cũng thấy anh ta tận tụy với công việc của mình. Ngược lại nếu khi vắng chủ, anh chỉ lo thụ hưởng cá nhân, lạm dụng quyền hành, tự tung tự tác, không lo phục vụ, chủ về bất chợt, anh sẽ hứng chịu số phận của kẻ bất tín bất trung. Chúa Giê-su mời gọi môn đệ của Chúa hãy sống với Chúa với anh em như người tôi tớ trung tín khôn ngoan, luôn sẵn sàng với giờ Chúa đến.

Mời Bạn: Bạn được mời gọi để sống trung tín và khôn ngoan: dù bất cứ nơi đâu, cũng luôn sống dưới cái nhìn âu yếm của Chúa. Trong những tình huống phức tạp, có những lựa chọn khác nhau, bạn biết cầu nguyện xin Chúa ban cho ơn khôn ngoan để biết chọn điều gì phù hợp thánh ý Chúa và cho vinh quang Chúa hơn.

Sống Lời Chúa: Thỉnh thoảng trong ngày khi đang làm việc, bạn dừng lại một vài khoảnh khắc để nhớ Chúa và đọc một lời nguyện tắt (ví dụ: “Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Chúa”) hoặc thầm thỉ một câu kinh, một câu hát …

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu. Chúa luôn hiện hữu với với con trên đường đời. Con mong được luôn trung thành mến yêu và phụng sự Chúa. Chớ gì bất cứ lúc nào Chúa đến với con, Chúa cũng thấy con luôn sẵn sàng đón Chúa và sống thân tình với Chúa.