Ân huệ tặng không

31/10 – Thứ Hai tuần 31 thường niên.

“Ông chớ mời các bạn hữu, nhưng hãy mời những người nghèo khó và tàn tật”.

Lời Chúa: Lc 14, 12-14

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với thủ lãnh các người biệt phái đã mời Người rằng: “Khi ông dọn tiệc trưa hay tiệc tối, ông chớ mời các bạn hữu, anh em, bà con và những người láng giềng giàu có, kẻo chính họ sẽ mời lại ông mà trả ơn cho ông.

Nhưng khi ông dọn tiệc, ông hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù, thì ông sẽ được phúc, bởi họ không có gì đền ơn cho ông: vì chưng, khi những người công chính sống lại, ông sẽ được đền ơn”.

Suy niệm: “Tình yêu vô điều kiện (agape) không yêu người khác vì họ xứng đáng. Tình yêu vô điều kiện ấy làm cho họ xứng đáng bằng sức mạnh và quyền năng của tình yêu. Tình yêu vô điều kiện không yêu người khác vì họ xinh đẹp, nhưng yêu theo cung cách ấy làm họ trở nên xinh đẹp” (R. Bell). Ta sẽ không có cơ hội tổ chức tiệc tùng với khách mời là người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Lời Chúa không hiểu theo nghĩa đen mặt chữ, nhưng mời gọi ta đi vào tinh thần người môn đệ Đấng Phục sinh: sống ý hướng vô vị lợi, vô cầu trong mọi hành xử của mình. Chỉ có tình yêu theo kiểu agape ấy mới giúp ta sống cung cách vô điều kiện, bởi vì ta hướng đời mình đến thời cánh chung: được Chúa đáp lễ trong ngày kẻ lành sống lại.

Mời Bạn: “Agape, tình yêu của ta dành cho người khác, từ người gần nhất đến người xa nhất, thật sự là cách duy nhất Đức Giê-su ban cho ta để tìm thấy con đường cứu độ và các mối Phúc” (Đức Phanxico). Lâu nay bạn yêu thương theo cảm xúc, sự gắn bó, tình thân thiết; bạn thi ân mong được đền đáp cách nào đó. Lời Chúa hôm nay phải tạo một quyết tâm, dấu ấn cho đời Ki-tô hữu của mình.

Sống Lời Chúa: Tôi tập cho đi, ban tặng, nâng đỡ người nghèo khó, khuyết tật, bị gạt bên lề xã hội hơn là cho người thân quen của mình, để tập sống tình yêu vô vị lợi agape như Chúa dạy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa luôn dành cho người yếu thế trong xã hội lòng yêu thương, sự quan tâm đặc biệt. Xin dạy con thực thi tình yêu vô vị lợi như Chúa đã nêu gương. Amen.