Chúa Giêsu là ai?

19/01 – Thứ Năm tuần 2 thường niên.

“Các thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: “Ngài là Con Thiên Chúa”, nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người”.

LỜI CHÚA: Mc 3, 7-12

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ lui về bờ biển, đám đông từ Galilêa theo Người, và từ Giuđêa, Giêrusalem, Iđumê, bên kia sông Giođan, miền Tyrô và Siđon, nhiều kẻ đến cùng Người, khi nghe biết tất cả những việc Người đã làm.

Vì đông dân chúng, nên Người bảo các môn đệ liệu cho Người một chiếc thuyền, kẻo họ chen lấn Người. Vì chưng, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, nên bất cứ ai mắc bệnh tật gì đều đến gần để động đến Người.

Và những thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: “Ngài là Con Thiên Chúa”, nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người.

Suy niệm: Theo như Tin Mừng mô tả, dân chúng gần xa, có những người ở cách xa hàng trăm dặm, lũ lượt đi bộ đến với Chúa Giê-su để nghe Người giảng dạy và để được chữa lành. Cảnh tượng này hiện thực điều các tiên tri báo trước về thời thiên sai, thời muôn dân nô nức tiến về nhà Chúa. Đó cũng là hình ảnh đoàn dân mới của Thiên Chúa, ở mọi nơi, mọi thời được Lời Chúa quy tụ. Thiên Chúa không loại trừ ai. “Bất kỳ ai kính sợ Thiên Chúa và thực thi điều chính trực đều được Thiên Chúa tiếp nhận.” Ngài muốn “thánh hóa và cứu độ họ không như những cá nhân riêng rẽ” nhưng muốn kết hợp họ thành một dân tộc là dân Thiên Chúa. Vì thế, ai cũng được mời gọi gia nhập đoàn dân của Thiên Chúa, sống dưới quyền lãnh đạo của Đức Ki-tô cùng hiệp thông với nhau trong Chúa Thánh Thần. (x. Vatican II, Hiến chế Giáo Hội, số 9).

Mời Bạn: Trong Hội Thánh, mọi người không còn là người dưng xa lạ với nhau nhưng là anh chị em trong cùng một gia đình của Thiên Chúa (x. Ep 2,19). Tất cả cùng chia sẻ sức sống, sứ mệnh của Hội Thánh, cùng đồng cảm, yêu mến, bênh vực Hội Thánh.

Sống Lời Chúa: Hưởng ứng lời kêu gọi của Thư Chung năm 2022 của HĐGMVN, mọi người cùng nhau củng cố sự hiệp thông trong Dân Chúa qua việc lắng nghe Lời Chúa, tham dự Thánh Thể, hoán cải và làm việc bác ái.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho Hội Thánh Chúa trở thành mái nhà chung, nơi muôn người tìm đến nương thân, trú ngụ. Xin cho con biết dùng các ơn các huệ Chúa ban để dấn thân phục vụ Hội Thánh.