Gioan Tẩy giả bị trảm quyết

03/02 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 4 thường niên.

“Ðó chính là Gioan Tẩy Giả trẫm đã chặt đầu, nay sống lại”.

Lời Chúa: Mc 6, 14-29

Khi ấy, vua Hêrôđê nghe nói về Chúa Giêsu, vì danh tiếng Người đã lẫy lừng, kẻ thì nói: “Gioan Tẩy giả đã từ cõi chết sống lại, nên ông đã làm những việc lạ lùng”; kẻ thì bảo: “Ðó là Êlia”; kẻ khác lại rằng: “Ðó là một tiên tri như những tiên tri khác”. Nghe vậy, Hêrôđê nói: “Ðó chính là Gioan trẫm đã chặt đầu, nay sống lại”.

Vì chính vua Hêrôđê đã sai bắt Gioan và giam ông trong ngục, nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan đã bảo Hêrôđê: “Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình”. Phần Hêrôđia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được, vì Hêrôđê kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe.

Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilêa. Khi con gái nàng Hêrôđia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hêrôđê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: “Con muối gì, cứ xin, trẫm sẽ cho”, và vua thề rằng: “Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho”. Cô ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì?” Mẹ cô đáp: “Xin đầu Gioan Tẩy Giả”. Cô liền vội vàng trở vào xin vua: “Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa”. Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan, và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ.

Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mồ.

Suy niệm: Vua Hê-rô-đê không làm chủ được lòng mê đắm sắc dục, đã phạm tội ngoại tình và loạn luân bằng việc chiếm đoạt vợ anh mình là bà Hê-rô-đi-a làm vợ. Thấy cảnh bại hoại vô luân này, Gio-an, với tư cách là một ngôn sứ trung thành, đã can ngăn nhà vua: “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài!” Lời nói này tố cáo tội lỗi đáng xấu hổ của nhà vua, đã đụng chạm đến tự ái sĩ diện của ông, nên ông đã tống ngục Gio-an. Ông phạm thêm tội lạm quyền và bất công. Chưa dừng lại, tội ác kéo theo tội ác. Vì đắm chìm trong tửu sắc yến tiệc, mê mẩn với trò ca hát nhảy múa, vua Hê-rô-đê đã nhắm mắt hứa liều với cô vũ nữ con gái bà Hê-rô-đi-a: “Con muốn xin gì, dù nửa nước ta cũng cho.” Dưới sự xúi bẩy nham hiểm đầy thù hận của bà mẹ lăng loàn, cô đã xin cái đầu của Gio-an Tẩy giả đặt trên mâm. Một lần nữa vì sĩ diện, vì lời hứa trước mặt bá quan văn võ, Hê-rô-đê đã nhúng tay vào một tội ác tày trời nữa: sát hại người vô tội, mà lại là một ngôn sứ.

Mời Bạn: Như chiếc xe lao dốc không phanh thì càng ngày càng lao nhanh, buông thả phạm tội rồi sẽ trượt dài trên tội. Chuyện vua Hê-rô-đê là bài học đau đớn cho thấy thế nào là sa đi ngã lại trong vòng tội lỗi. Bởi thế, để tránh tội, tốt nhất hãy xa tránh dịp tội, là nguyên nhân, cơ hội đưa đến phạm tội.

Sống Lời Chúa: Trong kinh Lạy Cha chúng ta đọc: “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ.” Hãy tránh xa chước cám dỗ để khỏi sa vào cám dỗ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, trước những cơn cám dỗ hấp dẫn, chúng con thường té ngã. Xin ban cho chúng con biết cảnh giác những nguyên nhân sinh ra tội để có thể vượt qua được cơn cám dỗ.