Chúa Giêsu và bà mẹ ngoại giáo

09/02 – Thứ Năm tuần 5 thường niên.

“Những con chó ở dưới gầm bàn cũng ăn những mụn bánh rơi của con cái”

Lời Chúa: Mc 7, 24-30

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt Tyrô và Siđon. Vào một nhà kia, Người không muốn ai biết mình, nhưng người không thể ẩn náu được.

Vì ngay lúc đó, một bà kia có đứa con gái bị thần ô uế ám, bà nghe nói về Người liền đến phục lạy Người. Bà đó là người dân ngoại, dòng giống Syrô-Phênixi và bà xin Người trừ quỷ ra khỏi con bà.

Người nói: “Hãy để con cái ăn no trước đã, vì không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó”. Nhưng bà trả lời và thưa Người rằng: “Thưa Thầy, đúng thế, nhưng các chó con cũng được ăn những mụn rơi dưới bàn ăn của con cái”.

Người liền nói với bà: “Vì lời bà nói đó, bà hãy về; quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi”. Khi bà về đến nhà, thì thấy cô gái nhỏ nằm trên giường và quỷ đã xuất rồi.

Suy niệm: Con Thiên Chúa làm người không phải để làm phép lạ, mà là để rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa (x. Mc 1,29-39). Vì thế, rất nhiều lần Ngài từ chối làm phép lạ. Nhưng có khi Ngài lại chấp nhận, vì lời cầu xin và lòng tin của những người đến xin Ngài. Như trường hợp tại tiệc cưới Ca-na, khi mà giờ của Chúa chưa đến, nhưng vì lòng tin của Đức Ma-ri-a mà ‘giờ ấy’ thay đổi và phép lạ đã xảy ra (x. Ga 2,1-12). Câu chuyện Tin Mừng kể hôm nay cũng thế. Người phụ nữ gốc dân ngoại đến xin Chúa chữa lành cho con gái của bà: Dù Chúa nói với bà những lời thật chói tai: “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con,” nhưng bà vẫn kiên trì nài van và Chúa đã nhậm lời mà trừ quỷ ra khỏi con gái của bà.

Mời Bạn: Câu chuyện hôm nay là bằng chứng xác thực cho điều Chúa Giê-su khẳng định: “Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho” (Mt 7,7). Bạn thử đặt mình vào hoàn cảnh của người phụ nữ đứng trước Chúa Giê-su và nghe những lời thật ‘chói tai’ như thế, bạn có tiếp tục nài van không? Bạn ghi nhớ lời trong thư thánh Gia-cô-bê: “Đức tin phải vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn” (Gc 1,3).

Sống Lời Chúa: Mỗi khi bạn cầu xin Chúa điều gì, bạn làm một việc hy sinh hãm mình để dâng lên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, biết rằng, mọi sự đều có thể đối với những ai có lòng tin, nhưng xin nâng đỡ đức tin còn yếu đuối của con. Amen.