Phục vụ đích thực

08/03  – Thứ Tư tuần 2 Mùa Chay.

“Họ đã lên án tử cho Người”.

Lời Chúa: Mt 20, 17-28

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn đệ đi theo. Dọc đường, Người nói với họ: “Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo Người lên thập giá, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”.

Bấy giờ bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Người. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: “Bà muốn gì”. Bà ta thưa lại: “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”. Chúa Giêsu đáp lại: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng?” Họ nói với Người: “Thưa được”. Người bảo họ: “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai, thì người ấy mới được”.

Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em.

Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: “Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế.

Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con.

Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”.

Suy niệm: “Quyền lực dẫn đến tha hóa. Quyền lực tuyệt đối dẫn đến tha hóa tuyệt đối” (Lord Acton). Quyền lực được tạo ra với chủ đích mang lại thiện ích chung cho con người. Nhưng bản chất của quyền lực lại là thứ gây nghiện, khi dùng “quá liều” trở thành thuốc độc giết chết nhân cách con người với những hậu họa khôn lường: nhẹ thì áp đặt, thống trị, nặng đưa đến phá hủy, giết chết. Chúa Giê-su khuyên các môn đệ tránh chuyện tranh giành quyền lực, càng không nên theo kiểu thế gian là lấy quyền để “hành”, để “trị” người khác, nhưng để phục vụ, thậm chí đến mức hy sinh cả mạng sống mình (x. Mt 20,28). Lời khuyên ấy giúp ta hiểu rằng quyền bính trong lãnh đạo là lối hành xử, là năng lực để xây dựng, phát triển chứ không phải là để đè bẹp, hạ bệ kẻ khác.

Mời Bạn: Bàn tay của quyền lực thường đi đôi với hủy diệt, bàn tay của tình yêu luôn đầy sáng tạo” (Sri Chinmoy). Hành xử kiểu chuyên chế, thống trị và đè bẹp là dạng thức quen thuộc của những nhà độc tài. Ở đó không có chỗ cho sự phát triển nhân cách nhưng trái lại, hủy diệt. ‘Dùng quyền để phục vụ’ vừa thỏa sức sáng tạo, vừa mang lại giá trị tích cực cho ta; đồng thời đó là cách Chúa Giê-su mời bạn sống trong hoàn cảnh hiện nay. Ngoài giá trị nhân văn, đời sống ấy còn mang lại cho bạn những giá trị thiêng liêng cao quí phù hợp với Tin Mừng.

Sống Lời Chúa: Bạn chu toàn phận sự của mình hằng ngày cách vui tươi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người… Amen.

(Kinh Hòa Bình)