Yêu là cho đi

03/04 – THỨ HAI TUẦN THÁNH.

“Hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày táng xác Ta”.

Lời Chúa: Ga 12, 1-11

Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu đến làng Bêtania, nơi Ladarô đã chết được Người cho sống lại. Tại đây người ta dọn bữa cho Người ăn. Martha hầu bàn. Còn Ladarô cũng là một trong những kẻ đồng bàn với Người. Bấy giờ Maria lấy một cân dầu thơm, dầu cam tùng hảo hạng, và xức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mình mà lau. Hương thơm toả đầy nhà.

Một môn đệ là Giuđa Iscariô, kẻ sẽ phản nộp Người, liền nói: “Sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đồng mà cho người nghèo khó?” Hắn nói thế không phải vì lo lắng cho người nghèo khó đâu, mà vì hắn là tên trộm cắp, lại được giữ túi tiền, nên bớt xén các khoản tiền người ta bỏ vào đó. Vậy Chúa Giêsu nói: “Hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày táng xác Ta. Vì các ngươi sẽ có người nghèo luôn bên cạnh các ngươi, còn Ta, các ngươi sẽ không gặp Ta mãi đâu”.

Có đám đông người Do-thái biết Người đang ở đó, nên tuôn đến, không những vì Chúa Giêsu, mà còn để thấy Ladarô, kẻ đã chết được Người cho sống lại.

Thế là các Thượng tế quyết định giết luôn cả Ladarô, vì tại ông mà nhiều người Do-thái đã bỏ họ và tin theo Chúa Giêsu.

Suy niệm: Đức Giê-su đã phải đau khổ vì Giu-đa. Người đã đích thân chọn gọi Giu-đa làm tông đồ, giáo dục ông, hy vọng ông trở thành người cộng tác đắc lực trong việc mở mang Nước Chúa. Người lại còn tín nhiệm giao cho ông làm công việc quản lý, giữ túi tiền của nhóm Mười Hai. Thế mà Giu-đa đã quên sứ vụ cao cả của mình, lại còn lạm dụng sự tín nhiệm của Thầy mình để ăn cắp và còn giả nhân giả nghĩa làm như mình là người bác ái, biết tiết kiệm để có được một khoản tiền giúp cho người nghèo. Hành động ăn cắp và giả dối của Giu-đa khác nào hành động đóng đinh Đức Giê-su ngay cả trước khi Ngài chịu đóng đinh trên thập giá.

Mời Bạn: Chúng ta thường nghĩ Đức Giê-su chỉ chịu đau khổ khi bị bắt, bị đánh đòn, phải đội mão gai, phải vác thánh giá nặng lên đồi Can-vê, phải chịu đóng đinh và chết trên thánh giá. Nhưng đó không phải là tất cả những đau khổ Đức Giê-su phải chịu. Trước khi Người chịu những đau khổ ấy thì Người đã chịu đau khổ vì tội ăn cắp và gian dối của Giu-đa. Và hơn nữa từ khi ông bà nguyên tổ phạm tội, cho đến con người cuối cùng trong ngày tận thế, Chúa Giê-su vẫn phải chịu đau khổ, chịu đóng đinh vì mọi tội lỗi của cả loài người. Bạn nhớ, mỗi khi phạm tội, chúng ta lại đóng đinh Chúa lần nữa đó!

Sống Lời Chúa: Khi kiểm điểm đời sống, bạn suy xét về một tội đã phạm để cảm nhận được mình đã đóng đinh Chúa thế nào và xin ơn biết thống hối là “lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội trên hết mọi sự” để quyết tâm chừa bỏ tội lỗi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng từ nay biết xa tránh tội lỗi và chỉ làm những điều đẹp lòng Chúa. Amen.