Củng cố đức tin

04/05 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 4 Phục Sinh.

“Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy”.

Lời Chúa: Ga 13, 16-20

Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông: “Thật, Thầy bảo thật các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ, kẻ được sai không trọng hơn đấng đã sai mình. Nếu các con biết điều đó mà thực hành thì có phúc.

Thầy không nói về tất cả các con, vì Thầy biết những kẻ Thầy đã chọn, nhưng lời Thánh Kinh sau đây phải được ứng nghiệm: Chính kẻ ăn bánh của Ta sẽ giơ gót lên đạp Ta. Thầy nói điều đó với các con ngay từ bây giờ, trước khi sự việc xảy đến, để một khi xảy đến, các con tin rằng: Thầy là ai. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Đấng đã sai Thầy”.

Suy niệm: Đức Giê-su, vị Thiên Chúa làm người, cho chúng ta biết con người quan trọng thế nào trong trái tim của Chúa. Ngài từng nói rằng những việc ta làm cho một người anh em bé mọn cũng được Chúa kể là làm cho chính Chúa (x. Mt 25,40). Điều đó càng đúng hơn khi người đó lại là sứ giả của Ngài. Quả thế, Đức Giê-su là Đấng Chúa Cha sai đến, đón tiếp Ngài là đón tiếp Chúa Cha. Cũng thế, đón tiếp người môn đệ Chúa Giê-su sai đến là đón tiếp Ngài, là đón tiếp chính Thiên Chúa. Và phần thưởng dành cho người đó thật lớn lao vì ai đón tiếp một người vì họ là tông đồ của Chúa thì sẽ nhận được phần thưởng dành cho bậc tông đồ (x. Mt 10,41-42).

Mời Bạn: Đón tiếp người là đón tiếp Chúa. Thật vậy, đón tiếp người, đó là bạn thực thi giới răn yêu thương của Chúa: mọi người, nhất là những người bé mọn, khổ đau, kể cả kẻ tội lỗi và thù địch, đều phải là đối tượng của tình yêu thương của bạn. Hơn nữa, khi bạn đón tiếp người vì họ là sứ giả của Chúa, bạn đang đón nhận sứ điệp của Ngài; và bạn đang góp phần xây dựng Nước Chúa khi bạn thực thi sứ điệp của Chúa gửi cho bạn.

Sống Lời Chúa: Thánh I-rê-nê nói: “Con người sống là vinh quang của Thiên Chúa”. Ý thức điều này, bạn từ bỏ mọi lời nói, hành vi khinh miệt, xúc phạm đối với người khác, và cư xử kính trọng với tha nhân, từ những người bé mọn nhất.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, khi chúng con đón tiếp tha nhân là chúng con đón tiếp chính Chúa. Xin cho chúng con yêu thương mọi người như chính Chúa đã yêu thương chúng con, để Danh Chúa được vinh hiển ở giữa thế gian này. Amen.