Chấp nhận khổ đau với tình yêu

30/09 – Thứ Bảy tuần 25 thường niên. – Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

“Con Người sẽ phải bị nộp. Các ông không đám hỏi Người về lời ấy”.

Lời Chúa: Lc 9, 43b-45

Đang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì Người phán cùng các môn đệ rằng: “Phần các con, các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời”.

Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì nó còn bị che khuất, nên các ông không lĩnh hội được ý nghĩa, và các ông không dám hỏi Người về lời ấy.

Suy niệm: “Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giê-su làm, Người nói với các môn đệ: “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời. Khi mọi người đang ngưỡng mộ, tán dương Chúa, tại sao Ngài lại nói điều trái nghịch: Ngài sắp bị nộp vào tay người đời? Chúng ta tìm thấy đáp án nơi lời truyền phép trong Thánh lễ: “Tất cả các con hãy cầm lấy mà ăn, này là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con.” Chúa bị nộp vì chúng ta. Các môn đệ không thể nào hiểu được tại sao Thầy của mình phải chịu như vậy. Nhưng đó là mầu nhiệm của Thiên Chúa: mầu nhiệm bị nộp vì yêu, trao hiến mạng sống vì mến. Một mầu nhiệm cho đến nay vẫn khó chấp nhận với nhiều người.

Mời Bạn: Đâu là ý nghĩa của việc bạn đi theo Chúa Giê-su? – Đó là đi lại con đường hiến trao sự sống trong hy sinh từ bỏ, nhưng cuối con đường lại mở ra cuộc phục sinh vinh quang. Nhiều người đã đưa ra các giải pháp cũng như dấn thân đem lại an vui hạnh phúc cho thế giới, nhưng như ‘dã tràng xe cát’. Bạn có muốn thực thi con đường cứu độ thế giới theo cung cách Giê-su không?

Sống Lời Chúa: Gia đình tôi bất hòa, mâu thuẫn, đau khổ, tôi chọn giải pháp mầu nhiệm của Chúa: yêu đến cùng, dâng hiến cho người mình yêu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, giữa bao nhiêu môi trường ưa thích để dấn thân tông đồ, xin cho con chọn điều Chúa muốn, chọn giải pháp của Chúa. Xin cho con kiên trì thực hiện con đường, giải pháp Chúa dạy. Amen.